Thứ Bảy (20/07/2024)

Thủ tục mở viện dưỡng lão

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện, thủ tục, trình tự hồ sơ để thành lập cơ sở trợ giúp xã hội (Viện dưỡng lão) theo quy định hiện hành.

Viện dưỡng lão là gì?

Viện dưỡng lão được hiểu là viện hoặc tòa nhà được xây dựng nhằm phục vụ cho việc khám, chữa bệnh, chăm sóc tập trung những người cao tuổi. Tại nhiều nước trên thế giới, viện dưỡng lão là nơi tiếp đón nhiều người cao tuổi có tài sản lớn và không muốn phụ thuộc vào con cái. Theo quy định của Việt Nam, viện dưỡng lão được định nghĩa là cơ sở trợ giúp xã hội.

Điều kiện mở viện dưỡng lão

Điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực: Điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực đảm bảo theo quy định tại Điều 23, 24 và 25 Nghị định 103/2017/NĐ-CP. Cụ thể:
– Điều kiện về môi trường và vị trí: đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận giao thông, trường học, bệnh viện; không khí trong lành, có lợi cho sức khỏe; có điện, nước sạch phục vụ sinh hoạt.
– Điều kiện về cơ sở vật chất:
+ Diện tích đất tự nhiên đảm bảo bình quân: 30m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10m2/đối tượng ở khu vực thành thị.
+ Diện tích phòng ở bình quân 6m2/đối tượng và 8m2/đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày. Phòng ở phải trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày của đối tượng.
+ Cơ sở phải có khu nhà ở, khu nhà bếp, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu vui chơi giải trí, hệ thống cấp thoát nước, điện, đường đi nội bộ; khu sản xuất và lao động trị liệu.
+ Các công trình thiết bị phải đảm bảo cho người cao tuổi sử dụng thuận tiện.
– Điều kiện về nhân viên trợ giúp xã hội:
+ Có sức khỏe.
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội, không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.
+ Có kỹ năng để trợ giúp xã hội đối tượng.
+ Đảm bảo đủ về số lượng, trình độ chuyên môn.

Thủ tục mở viện dưỡng lão

Viện dưỡng lao được chia ra 2 loại là viện dưỡng lão công lập và viện dưỡng lão ngoài công lập. Trong bài viết này chỉ đề cập tới thành lập viện dưỡng lão ngoài công lập.

Bước 1: Thực hiện đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội

Hồ sơ đăng ký thành lập (Điều 15 nghị định 103/2017/NĐ-CP) như sau:
1. Tờ khai đăng ký thành lập theo mẫu
2. Phương án thành lập cơ sở.
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở theo mẫu
4. Bản sao có chứng thực đối với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng cho thuê, mượn đất đai, cơ sở vật chất và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở.
5. Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên.
6. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân. Đối với sáng lập viên là cá nhân nước ngoài, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên;
b) Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.
Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Thủ tục thành lập:

1. Gửi hồ sơ theo quy định đến cơ quan quản lý theo quy định tại điều 19 nghị định 103/2017/NĐ-CP cụ thể:

Điều 19. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoạt động trên phạm vi liên tỉnh hoặc liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố, có trụ sở chính đặt tại địa phương.
2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoạt động trên phạm vi cấp huyện, có trụ sở chính đặt tại địa phương.
3. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập và giải thể cơ sở.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập có trách nhiệm xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở đăng ký thành lập mới; cấp chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với trường hợp cơ sở đề nghị cấp lại. Trường hợp cơ sở đề nghị không đủ điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập có thông báo rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

3. Cơ sở được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc cơ sở được thành lập theo quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý xã hội và cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn không phải thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký thành lập theo quy định này.

Bước 2: Cấp phép hoạt động

1. Xin giấy phép hoạt động viện dưỡng lão do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh thành lập
– Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép hoạt động bao gồm:
+ Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP.
+ Bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoặc quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.
– Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ.
– Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động. Nếu không được cấp sẽ có văn bản nêu rõ lý do.

2. Xin giấy phép hoạt động viện dưỡng lão do cơ quan có thẩm quyền cấp huyện thành lập
– Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép hoạt động bao gồm:
+ Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP.
+ Bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở hoặc quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.
– Nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
– Trong 15 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động THương binh và Xã hội xem xét, cấp Giấy phép hoạt động. Nếu không được cấp sẽ có văn bản nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy phép hoạt động, trong thời hạn 30 ngày làm việc, giám đốc cơ sở có trách nhiệm ban hành và công bố, niêm yết công khai Quy chế hoạt động và Quy chế chi tiêu tại cơ sở.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan