Thứ Hai (22/07/2024)

Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi (thêm, bớt) ngành, nghề kinh doanh trong công ty

Theo quy định tại khoản 1 điều 7 luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo về ngành nghề kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy thủ tục này như thế nào? Trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về ngành nghề thì doanh nghiệp thực hiện các công việc gì?

thay đổi ngành, nghề kinh doanh
Thay đổi lĩnh vực kinh doanh cho công ty

Các trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh

Bổ sung, thêm ngành, nghề kinh doanh

Đây là trường hợp doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh thêm các ngành nghề nhiều hơn ngành nghề đã thông báo trên chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước đây

Loại bỏ, bớt ngành, nghề kinh doanh

Trong một số trường hợp, nếu đăng ký nhiều ngành nghề nhưng không có hoạt động có thể sẽ bị các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về ngành nghề đó kiểm tra hoặc gây ảnh hướng tới hoạt động chung của công ty. Trường hợp này doanh nghiệp làm thủ tục rút bớt ngành, nghề kinh doanh trên hệ thống

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Đối với một số ngành nghề kinh doanh chưa rõ ràng, thường có chữ “khác” hoặc “chưa được phân vào đâu” khi ghi mã ngành sẽ phải có chi tiết theo ngành nghề cấp 5. Nếu chưa ghi rõ thì sẽ phải bổ sung chi tiết ngành nghề

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho công ty theo quy định tại điều 56 nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:
– Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo mẫu tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bước 1: Kiểm tra ngành nghề kinh doanh của công ty hiện có trên hệ thống đăng ký kinh doanh
Bước 2: Xác định ngành, nghề cần thêm, bổ sung, bớt và phân mã ngành theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg hướng dẫn tra và ghi mã ngành kinh doanh
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo đầu mục hồ sơ như trên và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Bước 4: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng ĐKKD chấp thuận hồ sơ hoặc ra thông báo sửa đổi bổ sung đối với hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Lệ phí thay đổi ngành nghề kinh doanh: 50.000 VNĐ (Miễn phí đối với trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh qua mạng)
Lệ phí công bố thông tin thay đổi ngành nghề kinh doanh: 100.000 VNĐ

Một số vấn đề về thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Cập nhật ngành nghề cho phù hợp quyết định 27/2018/QĐ-TTg? Đối với một số công ty đăng ký ngành nghề theo quyết định 10/2007/QĐ-TTg trong trường hợp có thay đổi ngành nghề sẽ phải làm thủ tục cập nhật ngành nghề để thống nhất theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Nếu doanh nghiệp thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh khác không thay đổi ngành nghề thì không bắt buộc làm thủ tục cập nhật ngành nghề

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính? Hiện tại luật doanh nghiệp không quy định đối với thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chính. Doanh nghiệp muốn làm thủ tục này thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh như thông thường. Tại phần “ghi chú” của thông báo ghi “ngành, nghề kinh doanh chính” để thực hiện thay đổi

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với công ty có vốn nước ngoài? Thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh tương tự công ty có vốn Việt Nam. Trước khi làm thủ tục bổ sung ngành nghề phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về “mục tiêu hoạt động của dự án” để có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh

4. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng? Hồ sơ và trình tự tương ứng theo hướng dẫn. Cách nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề qua mạng tham khảo:
Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số
Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng tài khoản ĐKKD

Dịch vụ thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh tương đối cần sự cẩn thận và chính xác. Do vậy nếu khách hàng cần đơn vị thực hiện tốt có thể liên hệ với AZLAW theo thông tin liên hệ để được phục vụ đối với thu tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Xem thêm:
Cách tra mã ngành, nghề kinh doanh
Danh mục ngành, nghề có nội dung đấu giá
Danh mục ngành, nghề không hoạt động tại trụ sở

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan