Thứ Tư (17/04/2024)

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, thủ tục, trình tự thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế trên đăng ký kinh doanh

Xin chào, công ty tôi có trụ sở ở Hoàn Kiếm, địa chỉ nhận thông báo thuế trùng địa chỉ trụ sở chính nhưng bây giờ công ty tôi muốn thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế sang địa chỉ văn phòng giao dịch của chúng tôi, như vậy thủ tục thực hiện ra sao?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới tổng đài tư vấn pháp luật AZLAW, theo điểm c khoản 1 và khoản 2 điều 31 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định:

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Theo quy định này khi thay đổi thông tin về ngành nghề kinh doanh, người quản lý khác, hay thay đổi nội dung về đăng ký thuế… thì doanh nghiệp cần phải gửi thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi. Cụ thể được hướng dẫn theo quy định tại điều 59 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 59. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2. Sau khi tiếp nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và truyền thông tin sang Hệ thống thông tin đăng ký thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Do công ty bạn chỉ thay đổi về địa chỉ nhận thông báo thuế nên không thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khi đó hồ sơ gồm có:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
– Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Sau khi hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục thuế

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan