Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Xin chào, công ty tôi có trụ sở ở Hoàn Kiếm, địa chỉ nhận thông báo thuế trùng địa chỉ trụ sở chính nhưng bây giờ công ty tôi muốn thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế sang địa chỉ văn phòng giao dịch của chúng tôi, như vậy thủ tục thực hiện ra sao?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới tổng đài tư vấn pháp luật AZLAW, theo điểm c khoản 1 và khoản 2 điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:
a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Theo quy định này khi thay đổi thông tin về ngành nghề kinh doanh, người quản lý khác, hay thay đổi nội dung về đăng ký thuế… thì doanh nghiệp cần phải gửi thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi. Cụ thể được hướng dẫn theo quy định tại điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Do công ty bạn chỉ thay đổi về địa chỉ nhận thông báo thuế nên không thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khi đó hồ sơ gồm có:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục
– Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp

Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 điều 31 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội. Các cơ quan sử dụng thông tin về đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp không được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin mà Phòng Đăng ký kinh doanh đã gửi.

Sau khi hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục thuế nên công ty bạn chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là được.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165