Thứ Bảy (15/06/2024)

Doanh nghiệp KHCN là gì? Ưu đãi của doanh nghiệp KHCN?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì? Khái niệm về doanh nghiệp khoa học công nghệ? Điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ?

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì?

Doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định hiện hành là “doanh nghiệp” hoạt động theo luật doanh nghiệp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền “chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ” cụ thể như sau:
Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của luật doanh nghiệp có thể là công ty TNHH, công ty cổ phần được cấp đăng ký kinh doanh.
Chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ là quá trình xem xét của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng kết quả khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Do vậy, để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp phải đáp ứng 2 điều kiện nêu trên để đủ điều kiện hưởng ưu đãi của doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Thu tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Để chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp cần gửi tới cơ quan có thẩm quyền các tài liệu sau:
– Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mẫu số 01)
– Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực),
– Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

Sau khi nhận được hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét hồ sơ và lập hội đồng đánh giá việc sử dụng kết quả khoa học công nghệ trong thời gian 10 ngày làm việc.

Thẩm quyền giải quyết:
– Sở Khoa học và Công nghệ
– Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ưu đãi với doanh nghiệp khoa học công nghệ

Khi trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi sau:
– Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.
Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh: Ưu đãi lãi suất khi vay vốn thực hiện nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh
Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ: ưu tiên, không thu phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ: Được hỗ trợ, bảo lãnh vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với việc ứng dụng, đổi với công nghệ.

Dịch vụ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Việc chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ tương đối khó khăn khi doanh nghiệp không có đội ngũ luật sư hoặc pháp chế chuyên nghiệp. Do vậy, để thực hiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ một cách đơn giản khách hàng có thể liên hệ AZLAW để được hỗ trợ dịch vụ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan