Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (27/09/2020)

Các ngành nghề có nội dung đấu giá trong quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Theo quy định pháp luật hiện nay đấu giá tài sản 2016 khi đăng ký hoạt động đấu giá doanh nghiệp tiến hành thủ tục tại sở tư pháp, do đó trong nhiều trường hợp khi ghi mã ngành kinh doanh doanh nghiệp bị sở kế hoạch đầu tư ra thông báo hồ sơ không hợp lệ về đề nghị xem xét lại luật đấu giá 2016.

Chúng tôi xin tập hợp các mã ngành cần phải liệt kê chi tiết để loại bỏ ngành nghề đấu giá theo quyết định 27/2018/QĐ-BKH như sau:

4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô và xe có động cơ khác.

453 – 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
45303: Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm: Hoạt động của các đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác.

4541: Bán mô tô, xe máy
Nhóm này gồm: Bán buôn, bán lẻ và đại lý mô tô, xe máy.
45413: Đại lý mô tô, xe máy
Nhóm này gồm: Đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng

4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
45433: Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.

461- 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá
46101: Đại lý
– Hoạt động của các nhà đấu giá bán buôn.

4774: Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
47749: Bán lẻ hàng hoá khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm:
– Hoạt động của đấu giá viên.

4791 – 47910: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Nhóm này cũng gồm:
– Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại;
Đấu giá bán lẻ qua internet.

4799 – 47990: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm:
Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ);

682 – 6820 – 68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

8299 – 82990: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm:
– Hoạt động đấu giá độc lập;

Lưu ý: Tại quyết định 27/2018/QĐ-TTg với mã ngành 4511 bán buôn xe có động cơ đã sử dụng qua đấu giá được phân vào nhóm 4511 (Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác) và nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy); đây là việc các đơn vị bán buôn liên kết với các đơn vị đấu giá để bán xe, không phải hoạt động đấu giá. Ví dụ như ngành nghề 4791 Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet thì không nhât thiết phải có hoạt động cung cấp mạng internet.

Một số ngành nghề cần loại trừ khác: danh mục ngành nghề cần lưu ý loại trừ khi đăng ký kinh doanh. Hy vọng với những liệt kê trên khách hàng làm hồ sơ sẽ không bị yêu cầu bổ sung vì ngành nghề đấu giá theo hệ thống mã ngành kinh tế. Nếu có thắc mắc về ngành nghề khách hàng có thể liên hệ theo số tư vấn pháp luật 19006165 để được hỗ trợ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165