Thứ Tư (12/06/2024)

Các ngành nghề có nội dung đấu giá trong quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Ngành nghề đấu giá không được phép đăng ký tại Sở KHĐT. Danh mục ngành nghề có nội dung đấu giá tại quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Theo quy định pháp luật hiện nay đấu giá tài sản 2016 khi đăng ký hoạt động đấu giá doanh nghiệp tiến hành thủ tục tại sở tư pháp, do đó trong nhiều trường hợp khi ghi mã ngành kinh doanh doanh nghiệp bị sở kế hoạch đầu tư ra thông báo hồ sơ không hợp lệ theo luật đấu giá 2016

Điều 23. Doanh nghiệp đấu giá tài sản
1. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”.
3. Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:
a) Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.
4. Những nội dung liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản không quy định tại Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Điều 25. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
1. Doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 23 của Luật này gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và nộp phí theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin tập hợp các mã ngành cần phải liệt kê chi tiết để loại bỏ ngành nghề đấu giá theo quyết định 27/2018/QĐ-BKH như sau:

4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô và xe có động cơ khác.
453 – 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
45303: Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Nhóm này gồm: Hoạt động của các đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác.
4541: Bán mô tô, xe máy
Nhóm này gồm: Bán buôn, bán lẻ và đại lý mô tô, xe máy.
45413: Đại lý mô tô, xe máy
Nhóm này gồm: Đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng
4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
45433: Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.
461- 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá
46101: Đại lý
– Hoạt động của các nhà đấu giá bán buôn.
4774: Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
47749: Bán lẻ hàng hoá khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm:
– Hoạt động của đấu giá viên.
4791 – 47910: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Nhóm này cũng gồm:
– Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại;
Đấu giá bán lẻ qua internet.
4799 – 47990: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm:
Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ);
682 – 6820 – 68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
8299 – 82990: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm:
– Hoạt động đấu giá độc lập;

Lưu ý: Tại quyết định 27/2018/QĐ-TTg với mã ngành 4511 bán buôn xe có động cơ đã sử dụng qua đấu giá được phân vào nhóm 4511 (Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác) và nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy); đây là việc các đơn vị bán buôn liên kết với các đơn vị đấu giá để bán xe, không phải hoạt động đấu giá. Ví dụ như ngành nghề 4791 Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet thì không nhât thiết phải có hoạt động cung cấp mạng internet.

Một số ngành nghề cần loại trừ khác: danh mục ngành nghề cần lưu ý loại trừ khi đăng ký kinh doanh. Hy vọng với những liệt kê trên khách hàng làm hồ sơ sẽ không bị yêu cầu bổ sung vì ngành nghề đấu giá theo hệ thống mã ngành kinh tế. Nếu có thắc mắc về ngành nghề khách hàng có thể liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan