Thứ Sáu (01/07/2022)

Điều kiện hoạt động kinh doanh vàng

Kinh doanh vàng, trang sức cần điều kiện gì? Các vấn đề cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh vàng như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng thì hoạt động kinh doanh vang, trang sức, mỹ nghệ được quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật.
Điều 8. Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ
Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.
Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

1. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về khối lượng, hàm lượng vàng, giá mua, giá bán các loại sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm bán ra thị trường.
2. Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.
4. Có biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.
5. Tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tính thuế với hoạt động sản xuất kinh doanh vàng, bạc, đá quý

Hoạt động kinh doanh vàng: Theo Khoản 1, Điều 1, Nghị định 24/2012/NĐ-CP : Hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng.

Hạch toán thuế GTGT: Theo Khoản 3, Điều 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực 1/9/2014 sửa đổi bổ sung khoản 4, Điều 12, Thông tư 219/2014/TT-BTC: Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

Hóa đơn sử dụng: Theo phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC: Trường hợp tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng cho hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý

Thuế suất và cách tính: Theo Khoản 4, Điều 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực 1/9/2014 sửa đổi bổ sung Khoản 1, Điều 13, Thông tư 219/2014/TT-BTC: cách tính thuế GTGT của hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc đá quý như sau:

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất GTGT áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạn, đá quý.
Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng bạc, đá quý mua vào tương ứng.
Giá thanh toán của vàng bạc đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý bao gồm cả tiền công chế tác ( nếu có), thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
Giá thanh toán của vàng bạc đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng bạc đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.
Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh GTGT âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào GTGT dương (+) hoặc GTGT dương (+) không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì đưuọc kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, GTGT âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

Hỏi đáp về hoạt động kinh doanh vàng

Doanh nghiệp kinh doanh vàng phải tính thuế theo phương pháp trực tiếp?

Doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên, với hoạt động kinh doanh vàng thì áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng. Do vậy, trong doanh nghiệp kinh doanh vàng có hai phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp kinh doanh vàng sử dụng hai loại hoá đơn?

Đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng và hoạt động kinh doanh khác có thể sử dụng hai loại hoá đơn là hoá đơn khấu trừ và hoá đơn trực tiếp

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay