Thứ Bảy (20/07/2024)

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có cần công chứng?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có cần phải công chứng hay không? Quy định liên quan tới công chứng hợp đồng?

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Theo đó, khi cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác thì sẽ thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần bằng cách làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Xem thêm: Vốn điều lệ là gì?

Luật doanh nghiệp 2020 không điều chỉnh cụ thể về hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Do vậy, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần áp dụng theo quy định của bộ luật dân sự 2015

Điều 385. Khái niệm hợp đồng
Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Cụ thể hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là một hợp giao dịch dân sự, trong đó đối tượng giao dịch là cổ phần trong công ty cổ phần.

Có cần công chứng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hay không? Hợp đồng theo bộ luật dân sự 2015 là một trong các giao dịch dân sự. Vì vậy, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải tuân theo các quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Theo quy định tại điều 119 bộ luật dân sự 2015 quy định

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự
2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Tại luật doanh nghiệp 2020 việc chuyển nhượng cổ phần được quy định

Điều 127. Chuyển nhượng cổ phần
2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Tại đây, không có quy định bắt buộc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải công chứng. Tuy nhiên, các bên trong hợp đồng chuyển nhượng cũng có thể thực hiện thủ tục công chứng tại phòng công chứng, văn phòng công chứng để tránh phát sinh các nghĩa vụ chứng minh (nếu có tranh chấp)

Xem thêm: Chuyển nhượng cổ phần

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan