Thứ Tư (24/07/2024)

Danh mục trạng thái mã số thuế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Danh mục trạng thái mã số thuế có thể tra trên website: www.gdt.gov.vn để khách hàng tiện tham khảo. Liên quan tới vấn đề mở mã số thuế khách hàng có thể liên hệ AZLAW để được tư vấn miễn phí

Mã số thuế là gì?

Mã số thuế là mã số để tiến hành khai, nộp thuế của mỗi cá nhân hoặc tổ chức được cơ quan thuế cấp khi tiến hành đăng ký kinh doanh hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế. Mã số thuế chỉ được cấp một lần và mã số thuế là duy nhất đối với cá nhân, tổ chức.

Danh mục trạng thái mã số thuế

Khi có mã số thuế, có nhiều trạng thái khác nhau của mã số thuế. Tại thông tư 105/2020/TT-BTC cũng có quy định cụ thể về vấn đề này. Nhìn vào trạng thái mã số thuế có thể nắm được tình trạng hoạt động của công ty, tổ chức

PHỤ LỤC I
DANH MỤC TRẠNG THÁI MÃ SỐ THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

trạng tháiTên trạng tháiThông tin chi tiết của MSTNội dung của trạng thái MST/Thông tin chi tiết của MST
Mã lý doTên lý do
00NNT đã được cấp MST01Chưa đi vào hoạt độngNNT đã được cấp MST nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh
02Đang hoạt độngNNT đã được cấp MST và đã có hoạt động sản xuất kinh doanh
01NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST03Tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)NNT chấm dứt hoạt động trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)
04Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sựCá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự
07Giải thể/chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã (bao gồm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh)Doanh nghiệp, hợp tác xã đã giải thể Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đã chấm dứt hoạt động
08Đã phá sảnDoanh nghiệp, hợp tác xã đã phá sản
18Là tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhTổ chức khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế
21Là hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừaHộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
02NNT đã chuyển cơ quan thuế quản lý01 NNT đã hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan thuế nơi đi nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi chuyển đến
03NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST03Tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)NNT đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST khi chấm dứt hoạt động do tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)
04Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sựCá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
11Chờ làm thủ tục giải thể/chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã (bao gồm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh)Doanh nghiệp, hợp tác xã đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để thực hiện giải thể Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để chấm dứt hoạt động
12Đã phá sản nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuếDoanh nghiệp, hợp tác xã đã bị Tòa án có Quyết định tuyên bố phá sản nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
13Bị thu hồi Giấy phép hoạt động do vi phạm pháp luậtNNT bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm pháp luật nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
15Bị thu hồi Giấy phép hoạt động do cưỡng chế nợ thuếNNT bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế quy định của Luật Quản lý thuế
17Là đơn vị phụ thuộc, mã số nộp thay có đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuếNNT là đơn vị phụ thuộc, mã số nộp thay có đơn vị chủ quản đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế
19Là tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuếNgười nộp thuế là tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để chấm dứt hoạt động, kinh doanh
21Là hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừaNgười nộp thuế Là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa
04NNT đang hoạt động (áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đủ thông tin đăng ký thuế)  Hết hiệu lực
05NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh01CQT chuyển trạng thái mã số thuế của NNT về tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trong thời hạn đã được chấp thuậnNNT được phép tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trong thời hạn đã được cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
06NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký09CQT ban hành Thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng kýCQT ban hành Thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký sau khi phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh tại địa chỉ trụ sở của NNT
07NNT chờ làm thủ tục phá sản01Tòa án ban hành Quyết định mở thủ tục phá sảnTòa án ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã gửi cơ quan thuế

Việc quản lý danh mục mã số thuế tại cơ quan thuế. Tương tự với trạng thái mã số thuế là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp liên quan mật thiết tới tình trạng mã số thuế khách hàng có thể tham khảo tại link sau:

Xem thêm: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Tra cứu trạng thái mã số thuế

Để tra cứu trạng thái mã số thuế của đơn vị khách hàng truy cập http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp sau đó nhập thông tin tra cứu mã số thuế và xem thông tin tại phần “ghi chú” như hình dưới đây.

Tra mã số thuế công ty
Tra mã số thuế công ty

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan