Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Năm (24/06/2021)

Danh mục trạng thái mã số thuế

Danh mục trạng thái mã số thuế có thể tra trên website: www.gdt.gov.vn để khách hàng tiện tham khảo. Liên quan tới vấn đề mở mã số thuế khách hàng có thể liên hệ 19006165 để được tư vấn miễn phí

DANH MỤC TRẠNG THÁI MÃ SỐ THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Mã trạng thái Tên trạng thái Nội dung của trạng thái
00 NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN đăng ký thuế) NNT đã được cấp MST và đang hoạt động (trừ các trường hợp được cấp Thông báo MST)
00-01 NNT vi phạm đã chuyển cơ quan công an NNT vi phạm pháp luật thuế và cơ quan thuế đã có hồ sơ chuyển cơ quan công an giải quyết theo quy định
01 NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST NNT đã được cơ quan thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế
02 NNT đã chuyển cơ quan thuế quản lý NNT đã hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan thuế nơi đi khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở theo quy định
03 NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST NNT đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST và được cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế
  Giải thể, phá sản NNT có quyết định giải thể và đang làm thủ tục giải thể, Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án
  Tổ chức lại tổ chức kinh tế NNT chấm dứt hoạt động trong trường hợp tổ chức lại tổ chức kinh tế nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
  Bị thu hồi Giấy phép hoạt động NNT bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm pháp luật nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST
03 Cưỡng chế nợ thuế NNT bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 93 Luật quản lý thuế
  Đóng theo ĐV chủ quản (đối với MST 13 số) NNT là đơn vị trực thuộc có đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế của đơn vị trực thuộc
  Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
  Khác Các trường hợp người nộp thuế ngừng hoạt động với các lý do khác nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
04 NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST) NNT thuộc các trường hợp được cấp Thông báo mã số thuế quy định
04-01 NNT vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan công an NNT vi phạm pháp luật thuế và cơ quan thuế đã có hồ sơ chuyển cơ quan công an giải quyết theo quy định
05 NNT tạm ngừng KD có thời hạn NNT đăng ký tạm ngừng KD theo quy định
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký NNT bị CQT ra Thông báo không hoạt động tại địa chỉ KD đã đăng ký với cơ quan nhà nước theo quy định

Xem thêm: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165