Thứ Hai (22/07/2024)

Cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty do địa giới hành chính. Các công việc cần làm đối với công ty khi có thay đổi địa giới hành chính

Thủ tục và quy trình cập nhật thông tin doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính như thế nào? Trong bài viết này AZLAW sẽ giải thích cụ thể về quy trình thủ tục này. Theo quy định tại điều 63 nghị định 01/2021/NĐ-CP việc cập nhật thông tin doanh nghiệp được quy định như sau:

Điều 63. Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
1. Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.
2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;
b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính và các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Xem thêm: Cập nhật số điện thoại công ty

Theo đó, các bước cập nhật thông tin địa giới hành chính của doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

Cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh

Bước 1: Cập nhật thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Hồ sơ cần chuẩn bị:
– Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
– Bản sao ĐKKD, GCNĐT (nếu là doanh nghiệp chưa tách giấy chứng nhận đầu tư)
Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Cơ quan giải quyết: Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

Bước 2: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ áp dụng đối với công ty có vốn nước ngoài)
Hồ sơ gồm:
– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Phòng đầu tư nước ngoài hoặc ban quản lý khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 3: Gửi thông báo điều chỉnh thông tin trên hoá đơn tới cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp để thay đổi thông tin trên hóa đơn.

Xử lý hoá đơn khi thay đổi địa giới hành chính

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi thông tin trên hóa đơn đã phát hành trên hệ thống hóa đơn điện tử do đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử cung cấp. Sau khi được thuế duyệt doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn bình thường. Về thủ tục doanh nghiệp thực hiện trực tiếp trên website hoặc phần mềm hóa đơn điện tử.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan