Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (11/04/2021)

Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2021

Hướng dẫn quy định, trình tự, hồ sơ thủ tục để tách giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh với các trường hợp sử dụng giấy chứng nhận đầu tư theo quy định cũ

Theo quy định hiện nay thì tất cả các đơn vị đang hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư phải thực hiện tách giấy chứng nhận đầu tư thành: giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư có khó không xin mời các bạn tham khảo bài viết sau của AZLAW.

Cơ sở pháp lý khi tách giấy chứng nhận đầu tư

Kể từ ngày 1/7/2015 nội dung đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp được tách riêng do đó các doanh nghiệp khi có thay đổi phải làm thủ tục cấp đổi hai loại giấy trên để tuân theo đúng quy định pháp luật hiện hành theo đó việc hướng dẫn tách giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại:

 • Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi biểu mẫu thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Lưu ý: Các doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư mà không có nhu cầu thay đổi thông tin thì không nhất thiết phải làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư, chỉ làm khi có yêu cầu thay đổi (giấy chứng nhận đầu tư cũ vẫn có giá trị, nếu thay đổi thì sẽ làm gộp thủ tục để tiết kiệm chi phí)

Hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư

Việc tách giấy chứng nhận đầu tư sẽ trải qua 2 bước chính: cấp đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên khi thay đổi như vậy sẽ làm thay đổi thông tin con dấu của đơn vị (do dấu cũ sử dụng số giấy chứng nhận đầu tư, dấu mới sẽ dùng mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế) nên về cơ bản thì hồ sơ sẽ gồm 3 giai đoạn.

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại điều 8 thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về việc cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương quy định:

Điều 8. Cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
1. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:
a) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
c) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư này. (Biểu mẫu thay đổi theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

 • Giấy đề nghị bổ sung cập nhật theo mẫu II-18 tại thông tư 02/2019/TT-BHKĐT
 • Danh sách thành viên (cổ đông) trong công ty
 • Danh sách đại diện theo ủy quyền của công ty
 • Bản sao GCN đầu tư, GCN đăng ký mã số thuế
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền làm thủ tục

Lưu ý: Trong trường hợp GCN đầu tư cũ chưa mã hóa ngành nghề cấp 4 theo quy định thì trên giấy đề nghị bổ sung cập nhật phải mã hóa ngành nghề theo đúng quy định. Tham khảo thêm: Mã hóa ngành nghề khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi con dấu do tách giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi xong bước trên thì khách hàng đã có đăng ký kinh doanh mới tương tự đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam, mã số doanh nghiệp và mã số thuế được sử dụng chung do đó việc thay đổi con dấu là cần thiết. Khách hàng yêu cầu khắc dấu mới tại các đơn vị khắc dấu hợp pháp trên toàn quốc, sau đó sử dụng mẫu II-9 tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT để công bố mẫu dấu mới.

Lưu ý: Dấu cũ do cơ quan công an PC64 cấp hiện nay chưa có chế tài cũng như thời gian cụ thể yêu cầu doanh nghiệp trả dấu tuy nhiên theo tư vấn của AZLAW thì nếu không còn nhu cầu sử dụng doanh nghiệp nên trả dấu luôn để tránh rủi ro sau này

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khách hàng chuẩn bị các hồ sơ theo hướng dẫn tại điều 61 nghị định 118/2015/NĐ-CP nộp tại Phòng đầu tư nước ngoài thuộc Sở KHĐT địa phương hoặc ban quản lý khu công nghiệp, Khu chế xuất nếu nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất gồm:

 • Giấy đề nghị cấp chứng nhận đăng ký đầu tư mẫu I.12 thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
 • Bản sao đăng ký kinh doanh mới
 • Bản chính giấy chứng nhận đầu tư (cũ)
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền làm thủ tục

Điều 61. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục sau:
a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư gồm văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
b) Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản này. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định lại nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương tiếp tục có hiệu lực.
2. Doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thủ tục sau:
a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính gồm văn bản đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp; bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản này. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định lại nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương tiếp tục có hiệu lực.
3. Trường hợp đồng thời có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, nhà đầu tư thực hiện thủ tục sau:
a) Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều này;
b) Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều này (hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều này và hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này).
4. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có các quyền và nghĩa vụ đối với dự án đầu tư; nhà đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với dự án đầu tư với tư cách là thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp.
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ, thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tương ứng tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.
6. Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp và không bắt buộc thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, thông báo mẫu dấu; thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Xin cấp giấy phép kinh doanh (áp dụng với trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài)

Hiện nay, đối với các trường hợp với giấy chứng nhận đầu tư có mã HS hiện không được phép ghi mã HS trong hồ sơ để phù hợp với nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

Tách giấy chứng nhận đầu tư
Dịch vụ tách giấy chứng nhận đầu tư

Trước đây, căn cứ theo thông báo 918/TB-KH&ĐT ngày 16/09/2016 của UBND thành phố Hà Nội (hướng dãn nghị định 23/2007/NĐ-CP) quy định như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu  tư chỉ ghi nhận mục tiêu Hoạt động mua bán hàng hóa, cụ thể: Thực hiện quyền xuất khẩu/ thực hiện quyền nhập khẩu/ thực hiện quyền phân phối và không ghi nhận tên nhóm hàng/ mặt hàng kèm theo mã HS.
Tên nhóm hàng, mặt hàng kèm theo mã HS được ghi nhận tại Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cấp cho Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay theo nghị định 09/2018/NĐ-CP Do vậy, đối với các trường hợp giấy chứng nhận đầu tư cũ có ghi mã HS (hoặc tên hàng hoá dịch vụ) thì sẽ cần phải làm thêm giấp phép kinh doanh tại Sở KHĐT thuộc UBND tỉnh.  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận “Văn thư” và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đây, theo quy định tại khoản điểm b khoản 1 điều 11 thông tư 08/2013/TT-BCT quy định rõ:

b) Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy phép kinh doanh.

Vì vậy, hiểu đơn giản là Giấy chứng nhận đầu tư cũ = Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư + Đăng ký kinh doanh + Giấy phép kinh doanh

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh khách hàng sử dụng mẫu 01 trong nghị định 09/2018/NĐ-CP và nộp tại cơ quan cấp giấy phép kinh doanh.

Chi phí thực hiện thủ tục khi tách giấy chứng nhận đầu tư

Lệ phí cấp đăng ký kinh doanh: 200.000 VNĐ; lệ phí công bố thông tin 300.000 VNĐ
Lệ phí thay đổi dấu: Không áp dụng. (Tuy nhiên khách hàng mất phí khắc dấu, trung bình hiện nay phí khắc dấu là 500.000 VNĐ/con dấu)
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Không áp dụng

Thời gian thực hiện khi tách giấy chứng nhận đầu tư

Cấp đăng ký kinh doanh: 3 ngày làm việc
Thay đổi thông tin con dấu: 3 ngày làm việc
Trả dấu: 5 ngày làm việc
Cấp chứng nhận đăng ký đầu tư: 03 ngày làm việc
Lưu ý: Ngày làm việc không bao gồm thứ 7, chủ nhật và ngày lễ theo quy định pháp luật

Trên đây là nội dung tư vấn về việc tách giấy chứng nhận đầu tư mà không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cũng như nội dung đăng ký đầu tư. Trong trường hợp nếu có thay đổi khác sẽ phải làm hồ sơ điều chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh nên hồ sơ sẽ có sự thay đổi. Trong trường hợp khách hàng chưa nắm rõ quy trình hồ sơ vui lòng liên hệ AZLAW qua số tổng đài điện thoại 19006165 để được giải đáp. Trường hợp có yêu cầu dịch vụ vui lòng tham khảo nội dung dưới đây:

Dịch vụ tách giấy chứng nhận đầu tư

Do việc thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư đối với các cá nhân, tổ chức tương đối phức tạp, do vậy trong trường hợp khách hàng có nhu cầu có thể thực hiện thủ tục qua dịch vụ tách giấy chứng nhận đầu tư của AZLAW

Giấy tờ khách hàng cần cung cấp khi tách giấy chứng nhận đầu tư

 • Bản chính giấy chứng nhận đầu tư và các giấy điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao, có chứng thực)
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
 • Con dấu pháp nhân của công ty

Công việc AZLAW thực hiện để tách giấy chứng nhận đầu tư

 • Tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến tách giấy chứng nhận đầu tư.
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết  như: chứng thực các giấy tờ liên quan
 • Đại diện quý khách hàng thực hiện các công việc tại cơ quan có thẩm quyền như: Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh (thành phố); Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Phòng đầu tư nước ngoài tỉnh (thành phố). Tiến hành khắc dấu và thực hiện trả dấu tại cơ quan công an.
 • Bàn giao giấy tờ liên quan cho quý khách hàng.

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ của AZLAW

 • Đội ngũ nhân viên công ty giàu kinh nghiệm, nhiệt tình  sẵn sàng tư vấn 24/7 các vấn đề liên quan đến tách giấy chứng nhận đầu tư cho quý khách hàng.
 • Soạn thảo hồ sơ, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, chính xác
 • Nhận hồ sơ và bàn giao kết quả trực tiếp tại trụ sở của quý khách hàng. Quý khách hàng không phải đi lại bất cứ đâu
 • Sẵn sàng tư vấn miễn phí qua điện thoại cho quý khách hàng những vẫn đề liên quan khi hợp đồng đã kết thúc.

Trên đây là dịch vụ tách giấy chứng nhận đầu tư của AZLAW, quý khách có thể tham khảo thêm. Quý khách hàng có thể liên hệ đặt dịch vụ qua số 0966899263 hoặc số 19006165. Rất mong được hợp tác cùng quý khách hàng.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165