Thứ Bảy (20/07/2024)

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Quy định về việc báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo đánh giá thực hiện đầu tư và mức phạt tương ứng

Trường hợp nào phải báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư: Theo quy định tại khoản 8 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư yêu cầu:

Điều 100. Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư
8. Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:
a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;
b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;
c) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

Theo quy định tại khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư:

11. Thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư:
a) Chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:
– Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;
– Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;
– Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.

Mức phạt về báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư: Việc xử phạt báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư theo quy định tại  điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP

Điều 15. Vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;
b) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định;
b) Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư;
c) Không gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC;
d) Không gửi thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư;
đ) Không thông báo hoặc không gửi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
c) Buộc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trong trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
d) Buộc gửi thông báo hoặc quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều này.

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư: Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư theo mẫu tại thông tư 05/2023/TT-BKHĐT cụ thể như sau
Mẫu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác
Mẫu số 15: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;
Mẫu số 17: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Thông báo yêu cầu giải trình về báo cáo đầu tư, báo cáo giám sát
Thông báo yêu cầu giải trình về báo cáo đầu tư, báo cáo giám sát

Xem thêm: Thủ tục thanh tra báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Hướng dẫn xử lý lỗi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tại Hà Nội: Dưới đây là nội dung trích tại một quyết định phạt của doanh nghiệp mà AZLAW đã hỗ trợ xử lý. Theo đó, chúng ta có thể thấy:
– Thời hạn xử phạt đối với vi phạm hành chính liên quan tới báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư là 1 năm
– Đối với các báo cáo đã hết thời hạn 1 năm thì không cần nộp (do đã hết thời hiệu và sẽ không bị xử phạt).

Theo đó, giải pháp xử lý đối với một số trường hợp “quên” chưa nộp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư như sau:
– Thực hiện nộp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư ngay sau khi phát hiện
– Một số trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh thực hiện thay đổi ĐKKD tại Phòng ĐKKD trước
– Sau khi hết thời hiệu xử phạt hành chính thì thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư (Lưu ý: Trường hợp này có thể bị xử phạt do không điều chỉnh đăng ký đầu tư nếu bị thanh tra trong quá trình hoạt động do luật không quy định thời hạn phải điều chỉnh đăng ký đầu tư)

Hy vọng với các nội dung trên của AZLAW sẽ giúp khách hàng có thêm phương án và giảm thiểu mức thiệt hại do bị xử phạt hành chính. Vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ các vấn đề liên quan.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan