Thứ Hai (04/07/2022)

Điều chỉnh thay đổi GCN đăng ký đầu tư

Thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung GCN đăng ký đầu tư. Hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký đầu tư như thế nào?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ ghi nhận tất cả các thông tin về nhà đầu tư, thông tin về dự án đầu tư như: Tên dự án, quy mô dự án, vốn thực hiện dự án…Do vậy khi có những thay đổi về liên quan đến thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Những trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi các nội dung sau:
– Thay đổi tên dự án đầu tư
– Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư
– Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng
– Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
– Thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
– Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án;
– Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Thay đổi ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp 1: thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư.
Hồ sơ gồm có:
– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
– Giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chẳng hạn: Hộ chiếu của nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư….
– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ theo quy định
Cơ quan giải quyết:
– Phòng đầu tư nước ngoài giải quyết đối với những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất.
– Ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất giải quyết đối với những dự án nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp.
Lệ phí nhà nước: Thủ tục này không phải nộp lệ phí nhà nước

Trường hợp hai: Những trường hợp thay đổi khác
Hồ sơ gồm có:
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Biểu mẫu I.7 Biểu mẫu trong thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 
– Biên bản họp của nhà đầu tư về việc điều chỉnh
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh
– Văn bản giải trình của nhà đầu tư về việc điều chỉnh
– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất khi điều chỉnh
– Các tài liệu chứng minh việc thay đổi chẳng hạn như: Hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm, Hộ chiếu của nhà đầu tư….
– Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc)
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Thẩm quyền giải quyết đối với việc điều chỉnh này cũng tương tự như trường hợp 1.
Lưu ý: Những giấy tờ tài liệu gửi kèm hồ sơ phải được chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng dịch (đối với những tài liệu bằng tiếng nước ngoài)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay