Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư (23/06/2021)

Báo cáo về hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Quy định váo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hồ sơ về báo cáo hoạt động đầu tư. Mức phạt không báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế thực hiện dự án  cần thực hiện quy định về báo cáo thực hiện dự án đầu tư tới cơ quan quản lý và cơ quan thống kê. Việc báo cáo hoạt động đầu tư như thế nào?

Quy định về thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư

Điều 102 nghị định 31/2021/NĐ-CP có quy định về việc báo và kỳ báo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án như sau:

Điều 102. Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
1. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương.
2. Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.
3. Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Như vậy, các doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam sẽ phải thực hiện  báo cáo và gửi báo cáo đến cơ quan thống kê và cơ quan quản lý nhà nước (Sở kế hoạch đầu tư tỉnh (thành phố) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất).

Kỳ báo cáo gồm có:

  • Báo cáo quý, Trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo các tổ chức kinh tế thực hiện dự án (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) phải gửi báo cáo gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước (đối với các dự án có sử dụng đất, mặt nước.
  • Báo cáo năm, báo cáo này  tổ chức kinh tế thực hiện dự án cũng cần lập và gửi trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo. Theo đó nội dung báo gồm có: lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Hiện tại  các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có thể gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (website: dautunuocngoai.gov.vn). Các biểu mẫu về viẹc báo cáo tham khảo tại 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Chế độ báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì nhà đầu tư thực hiện báo cáo đột xuất.

Nội dung báo cáo bao gồm:

Báo cáo tháng: Vốn đầu tư thực hiện dự án: Trong trường hợp dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng thì thực hiện báo cáo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.

Báo cáo quý: Trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, nhà đầu tư báo cáo các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

Báo cáo năm: Trước ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo, nhà đầu tư báo cáo các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Xử phạt hành chính khi vi phạm về báo cáo về hoạt động đầu tư

Các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư, vi phạm quy định về báo cáo thực hiện dự án đầu tư sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 2, điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Điều 13: Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư;

Theo quy định trên, nếu các tổ chức kinh tế thực hiện dự án không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư có thể bị xử phạt hành chính 7.500.000 VNĐ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165