Thứ Hai (22/07/2024)

Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của NĐT nước ngoài

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Theo quy định tại văn bản số 8909 /BKHĐT-PC V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư đối với hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cần văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. AZLAW cung cấp mẫu như sau:


BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỀ VIỆC GÓP VỐN

Hôm nay, ngày …/…/20… tại …

Chúng tôi gồm có:
1. Thông tin nhà đầu tư nước ngoài: (Ghi rõ thông tin tổ chức, cá nhân…)
(Sau đây gọi là bên A)

2. Tên doanh nghiệp: (Ghi rõ tên doanh nghiệp Việt Nam)
Mã số doanh nghiệp:
Địa chỉ trụ sở chính:
Người đại diện theo pháp luật:
(Sau đây gọi là bên B)

Hai bên thoả thuận về việc góp vốn như sau:
1. Nội dung thoả thuận: Bên A thoả thuận góp vốn vào bên B
2. Số vốn góp:
3. Mục đích góp vốn: Góp vốn đầu tư kinh doanh
4. Thời hạn góp vốn: Thời hạn góp vốn cụ thể sẽ do hai bên thoả thuận sau khi có chấp thuận về việc góp vốn của cơ quan có thẩm quyền

Các bên đã nhất trí các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

Bên ABên B

Xem thêm: Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan