Thứ Tư (24/07/2024)

Thanh tra, xử phạt trước khi thay đổi đăng ký kinh doanh?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Có bắt buộc phải nộp phạt trước khi thay đổi đăng ký kinh doanh hay không? Hồ sơ đăng ký kinh doanh muộn có phải nộp phạt?

Xin chào AZLAW, công ty chúng tôi có sự thay đổi, tuy nhiên vì nhiều lý do nội bộ nên công ty chưa làm thủ tục thông báo cổ đông cho phòng đăng ký kinh doanh. Khi công ty làm thủ tục thông báo thì nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ như sau:

Căn cứ khoản 2 điều 31 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi quá thời hạn theo quy định nêu trên, do vậy đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tu thành phố Hà Nội để thực hiện xử phạt theo quy định tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Xin hỏi, việc yêu cầu như vậy có đúng không? Công ty chúng tôi thừa nhận việc chậm thông báo là sai, nhưng liệu rằng chúng tôi có bắt buộc phải tiến hành thanh tra, xử phạt trước khi làm thủ tục thay đổi hay không?

Trả lời

Chào bạn! Đối với thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp là một trong các nội dung của đăng ký doanh nghiệp do vậy theo quy định của khoản 2 điều 31 luật doanh nghiệp 2020 như sau:

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Như vậy, việc bên bạn vi phạm là chính xác, đối với trường hợp trên bên bạn chỉ cần nộp các hồ sơ theo quy định. Lưu ý theo điều 9 nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 9. Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

Như vậy, theo quy định này phòng đăng ký kinh doanh không được yêu cầu thêm các tài liệu giấy tờ khác mà không có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định. Mặt khác điều 4 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo.
2. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp.

Do vậy, việc yêu cầu làm việc với thanh tra, xử phạt về đăng ký kinh doanh là có cơ sở, tuy nhiên đây không phải là điều kiện bắt buộc trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nên bên bạn không nhất thiết phải cung cấp quyết định phạt hay biên lai nộp phạt cho phòng đăng ký kinh doanh. Xem lại yêu cầu thì phòng đăng ký kinh doanh chỉ yêu cầu bên bạn làm việc với thanh tra để xử phạt chứ không yêu cầu cung cấp các tài liệu khi làm việc với thanh tra, vì vậy nếu khi nộp lại hồ sơ mà bị ra yêu cầu thì bạn có thể làm giải trình theo các căn cứ trên.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan