Thứ Hai (22/07/2024)

Bổ sung email khi đăng ký kinh doanh?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Gần đây, nhiều cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu bổ sung email doanh nghiệp cho các doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp thay đổi ĐKKD nhưng chưa có email? Vậy yêu cầu này theo căn cứ nào?

Gần đây, một số khách hàng phản ánh việc cơ quan ĐKKD yêu cầu bổ sung email khi thực hiện thủ tục ĐKKD và thay đổi đăng ký kinh doanh. Cụ thể, nội dung thông báo như sau: “Căn cứ Văn bản số 172/ĐKKD-NV ngày 20/9/2023 của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn bản số 79666/CTHN-QLN ngày 10/11/2023 của Cục thuế Hà Nội, Thông báo số 898/TB-ĐKKD ngày 16/11/2023 của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc kê khai địa chỉ email khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và Điều 38 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021, đề nghị doanh nghiệp: Cập nhật, kê khai đầy đủ, chính xác địa chỉ email của doanh nghiệp”

Trên đây là một nội dung thông báo tại Phòng ĐKKD TP Hà Nội. Qua tìm hiểu, AZLAW gửi tới khách hàng nội dung văn bản số 898/TB-ĐKKD ngày 16/11/2023 của Phòng ĐKKD thành phố Hà Nội.

Căn cứ Văn bản số 172/ĐKKD-NV ngày 20/9/2023 của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê việc có ý kiến đối với đề xuất trong công tác đăng ký doanh nghiệp và Văn bản số 79666/CTHN-QLN ngày 10/11/2023 của Cục thuế Hà Nội về việc phối hợp cập nhật địa chi email của người nộp thuế;

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết hô sơ đăng ký doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả về công tác quản lý nhà nước sau đăng ký doanh nghiệp và công tác Quản lý thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đâu tư thành phố Hà Nội thông báo:
1. Đề nghị các cá nhân, tổ chức và Quý Doanh nghiệp kê khai đầy đủ, chính xác địa chi email, số điện thoại khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.
2. Đối với các Doanh nghiệp, tổ chức có đăng ký doanh nghiệp đang hoạt động đề nghị các cá nhân, tổ chức và Quý Doanh nghiệp cập nhật, kê khai đầy đủ, chính xác địa chi email, số điện thoại tại lần đăng ký thay đổi tiếp theo gần nhất.
3. Yêu cầu các cá nhân, tồ chức và Quý Doanh nghiệp phải kê khai thông tin địa chi email, số điện thoại thông nhât giữa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký thuế tại Cơ quan Thuế.
4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp sau đãng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngoài việc phát hành bản giấy theo thông thường sẽ bổ sung gửi văn bản, tài liệu điện tử đến địa chi email (và số điện thoại) các cá nhân, tổ chức và Quý Doanh nghiệp đã đăng ký.
Trân trọng thông báo và cảm ơn sự phối hợp./

Theo thông báo này, việc đăng ký mới hoặc đăng ký thay đổi sẽ yêu cầu bổ sung địa chỉ email của doanh nghiệp. Tương tự yêu cầu bổ sung số điện thoại theo quy định tại các văn bản hướng dẫn. Doanh nghiệp lưu ý khi thực hiện các nội dung thay đổi hoặc liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan