Liên hệ tư vấn 1900.6165

Chữ ký khi đăng ký kinh doanh có được phép thay đổi?

Trước đây khi tiến hành thủ tục thành lập công ty tôi có sử dụng chữ ký cũ, tuy nhiên hiện nay tôi có thay đổi mẫu chữ ký của mình tôi có cần làm thủ tục thay đổi chữ ký với phòng đăng ký kinh doanh hay không? Khi tôi nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh thì nhận được yêu cầu bổ sung do chữ ký không thống nhất? Như vậy tôi phải làm như thế nào?

Trả lời

Hiện tại, theo quy định của pháp luật không có quy định về việc đăng ký chữ ký đối với cá nhân. Trên thực tế, chủ yếu các ngân hàng có yêu cầu chữ ký, tuy nhiên cá nhân có thể thay đổi chữ ký của mình bất cứ lúc nào chỉ cần tự mình làm việc với ngân hàng và xuất trình giấy tờ tùy thân.

Xét về quy định liên quan tới đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014, nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP) và thông tư 20/2015/NĐ-CP hiện tại không có quy định nào về việc đăng ký chữ ký trên hồ sơ đăng ký kinh doanh do vậy người nộp hồ sơ có thể thay đổi đổi chữ ký mà không cần thông báo với phòng đăng ký kinh doanh. Theo nguyên tắc giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh tại nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác.

Theo quy định trên, khi thành viên công ty, đại diện thay đổi chữ ký không cần thông báo với phòng đăng ký kinh doanh. Việc phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo không giải quyết hồ sơ vì khác chữ ký là không đúng quy định. Tuy nhiên khách hàng lưu ý, các trường hợp giả mạo chữ ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh có thể bị xử lý hình sự theo quy định. Do vậy khách hàng cần xem xét, có văn bản cam kết chữ ký bổ sung hoặc liên hệ chuyên viên xử lý để yêu cầu xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh đúng quy định.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165