Thứ Tư (12/06/2024)

Chữ ký khi đăng ký kinh doanh có được phép thay đổi?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Chữ ký có được phép thay đổi hay không? Khi thay đổi ĐKKD có cần đúng chữ ký?

Trước đây khi tiến hành thủ tục thành lập công ty tôi có sử dụng chữ ký cũ, tuy nhiên hiện nay tôi có thay đổi mẫu chữ ký của mình tôi có cần làm thủ tục thay đổi chữ ký với phòng đăng ký kinh doanh hay không? Khi tôi nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh thì nhận được yêu cầu bổ sung do chữ ký không thống nhất? Như vậy tôi phải làm như thế nào?

Trả lời

Chữ ký của một người có giá trị để xác thực của từng cá nhân Hiện tại, theo quy định của pháp luật không có quy định về việc đăng ký chữ ký đối với cá nhân. Trên thực tế, chủ yếu các ngân hàng có yêu cầu chữ ký, tuy nhiên cá nhân có thể thay đổi chữ ký của mình bất cứ lúc nào chỉ cần tự mình làm việc với ngân hàng và xuất trình giấy tờ tùy thân.

Xem thêm: Thay đổi chữ ký đại diện theo pháp luật

Về vấn đề đăng ký kinh doanh, theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 và nghị định 01/2021/NĐ-CP không có quy định nào về việc đăng ký chữ ký trên hồ sơ đăng ký kinh doanh do vậy người nộp hồ sơ có thể thay đổi đổi chữ ký mà không cần thông báo với phòng đăng ký kinh doanh. Theo nguyên tắc giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh tại nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo.
2. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp.
4. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác.
5. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định trên, khi thành viên công ty, đại diện thay đổi chữ ký không cần thông báo với phòng đăng ký kinh doanh. Việc phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo không giải quyết hồ sơ vì khác chữ ký là không đúng quy định. Tuy nhiên khách hàng lưu ý, các trường hợp giả mạo chữ ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh có thể bị xử lý hình sự theo quy định. Do vậy khách hàng cần xem xét, có văn bản cam kết chữ ký bổ sung hoặc liên hệ chuyên viên xử lý để yêu cầu xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh đúng quy định.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan