Thứ Bảy (18/05/2024)

Cục xuất bản, in và phát hành (địa chỉ, thời gian làm việc…)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cục xuất bản, in và phát hành có địa chỉ ở đâu? Thời gian làm việc như thế nào? Các thủ tục hành chính thực hiện tại Cục xuất bản theo quy định hiện hành.

Cục xuất bản, in và phát hành (sau đây gọi là cục xuất bản) là nơi tiếp nhận và thực hiện các thủ tục liên quan tới xuất bản phẩm, in ấn và phát hành các xuất bản phẩm này

Địa chỉ liên hệ cục xuất bản

Địa chỉ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Hà Nội
Điện thoại: 02438285697; FAX: 02438287738
Email: vanthucucxb@mic.gov.vn
Website: https://ppdvn.gov.vn

Cục trưởng
Ông Nguyễn Nguyên
ĐT: 024. 39234118
Email: nnguyen@mic.gov.vn

Phó Cục trưởng:
Ông Nguyễn Ngọc Bảo
ĐT: 024. 38285698
Email: nnbao@mic.gov.vn

Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Ông Hoàng Hải Long
ĐT: 024. 38285697
Email: hhlong@mic.gov.vn

Phòng Quản lý xuất bản :
Trưởng phòng: Bà Mai Thị Hương
ĐT: 024.39233150
Email: mthuong@mic.gov.vn

Phòng Quản lý in và Phát hành xuất bản phẩm
Trưởng phòng : Ông Nguyễn Xuân Thanh
ĐT: 024.38285642
Email: nxthanh@mic.gov.vn

Phòng Thanh tra, Pháp chế :
Trưởng phòng: Ông Hoàng Ngọc Bình
ĐT: 024.38253527
Email: hnbinh@mic.gov.vn

Văn thư :
ĐT: 024.39233153 (máy lẻ 207)
Email: vanthucucxb@mic.gov.vn

Các thủ tục hành chính thực hiện tại cục xuất bản

Lĩnh vực xuất bản

Thủ tục 1 – Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài
Thủ tục 2 – Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài
Thủ tục 3 – Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài
Thủ tục 4 – Điều chỉnh, bổ sung thông tin giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục 5 – Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản
Thủ tục 6 – Chấp thuận miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản
Thủ tục 7 – Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản
Thủ tục 8 – Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Thủ tục 9 – Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản
Thủ tục 10 – Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản
Thủ tục 11 – Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập
Thủ tục 12 – Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi)
Thủ tục 13 – Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)

Lĩnh vực in

Thủ tục 1 – Cấp giấy phép hoạt động in
Thủ tục 2 – Cấp lại giấy phép hoạt động in
Thủ tục 3 – Đăng ký hoạt động cơ sở in
Thủ tục 4 – Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
Thủ tục 5 – Khai báo nhập khẩu thiết bị in
Thủ tục 6 – Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Thủ tục 7 – Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Thủ tục 8 – Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Thủ tục 9 – Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
Thủ tục 10 – Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
Thủ tục 11 – Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử
Thủ tục 12 – Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Thủ tục 13 – Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh
Thủ tục 14 – Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Thủ tục 15 – Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Thủ tục 16 – Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan