Thứ Hai (04/07/2022)

Phân biệt các loại hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử có những loại nào? Các loại hoá đơn điện tử hiện nay?

Theo quy định tại nghị định 119/2018/NĐ-CP thì đã có lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên hóa đơn điện tử có những loại nào chức hẳn không phải ai cũng biết, hiện tại có 2 loại hóa đơn điện tử đó là:

Hóa đơn điện tử (HĐĐT): Về cơ bản tương tự giống hóa đơn giấy về các thủ tục, do doanh nghiệp tự bảo quản (thường loại này doanh nghiệp có thể liên hệ các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để sử dụng)

Hóa đơn điện tử có mã xác thực (HĐĐTXT): Đây là loại hóa đơn được cấp mã xác thực và xác thực số qua hệ thống của cơ quan thuế. Với HĐĐTXT, đối tượng sử dụng sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này.
Như vậy thay vì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và bảo quản dữ liệu của mình thì hệ thống cấp mã xác thực của Tổng Cục Thuế sẽ lưu trữ và bảo quản dữ liệu cho doanh nghiệp, cơ quan thuế và khách hàng có thể tự kiểm tra được hoá đơn trên hệ thống cấp mã xác thực đó. Đối tượng sử dụng: Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế theo quy định tại khoản 2, điều 91, Luật quản lý Thuế

Xem thêm: Phát hành hoá đơn điện tử

So sánh về hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực

Về đối tượng áp dụng
– HĐĐT: Doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng hóa đơn, làm thủ tục thông báo sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp nhận.
– HĐĐTXT: Các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế hoặc doanh nghiệp nhận thông báo sử dụng HĐĐTXT do cơ quan thuế thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Điều kiện để sử dụng
HĐĐT: Doanh nghiệp thông báo sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp nhận, doanh nghiệp có chữ ký số và có đủ điều kiện hạ tầng để sử dụng
HĐĐTXT: Doanh nghiệp đang hoạt động, có chữ ký số và có kết nối internet

Về cách đăng ký
HĐĐT: Doanh nghiệp liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử sau đó thông báo với cơ quan thuế để sử dụng
HĐĐTXT: Hóa đơn được cấp bởi cơ quan thuế đối với các trường hợp quy định ở trên

Về cách sử dụng
HĐĐT: Doanh nghiệp lập trên các phần mềm do các đơn vị cung cấp dịch vụ cung cấp và báo cáo theo quy định
HĐĐTXT: Phải đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã giao dịch

Phần mềm sử dụng
HĐĐT: Phần mềm sử dụng của các đơn vị cung cấp dịch vụ
HĐĐTXT: Sử dụng phần mềm do cơ quan thuế cung cấp

Trên đây là những vấn đề phân biệt cơ bản về hóa đơn điện tử để khách hàng có thêm những hiểu biết về hóa đơn điện tử. Nếu có thắc mắc nào khác về hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay