Thứ Năm (29/02/2024)

Phân biệt các loại hóa đơn điện tử

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Hoá đơn điện tử có những loại nào? Các loại hoá đơn điện tử hiện nay?

Theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ thì có những loại hóa đơn nào? Cùng AZLAW tìm hiểu về các loại hóa đơn theo quy định hiện hành:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.
2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:
a) Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.
Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.
b) Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.
3. Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là hóa đơn được thể hiện dưới dạng giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 23 Nghị định này để sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Xem thêm: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

So sánh về hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực

Về đối tượng áp dụng
– HĐĐT: Doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng hóa đơn, làm thủ tục thông báo sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp nhận.
– HĐĐTXT: Các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế hoặc doanh nghiệp nhận thông báo sử dụng HĐĐTXT do cơ quan thuế thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Điều kiện để sử dụng
HĐĐT: Doanh nghiệp thông báo sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp nhận, doanh nghiệp có chữ ký số và có đủ điều kiện hạ tầng để sử dụng
HĐĐTXT: Doanh nghiệp đang hoạt động, có chữ ký số và có kết nối internet

Về cách đăng ký
HĐĐT: Doanh nghiệp liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử sau đó thông báo với cơ quan thuế để sử dụng
HĐĐTXT: Hóa đơn được cấp bởi cơ quan thuế đối với các trường hợp quy định ở trên

Về cách sử dụng
HĐĐT: Doanh nghiệp lập trên các phần mềm do các đơn vị cung cấp dịch vụ cung cấp và báo cáo theo quy định
HĐĐTXT: Phải đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã giao dịch

Phần mềm sử dụng
HĐĐT: Phần mềm sử dụng của các đơn vị cung cấp dịch vụ
HĐĐTXT: Sử dụng phần mềm do cơ quan thuế cung cấp

Trên đây là những vấn đề phân biệt cơ bản về hóa đơn điện tử để khách hàng có thêm những hiểu biết về hóa đơn điện tử. Nếu có thắc mắc nào khác về hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan