Thứ Ba (09/08/2022)

Hình sự


Tội cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích có mức phạt rộng từ cải tạo không giam giữ tới chung thân, tùy mức độ của tội phạm mà hình phạt sẽ khác nhau, do đó để có căn cứ về tội cố ý gây thương tích người bị hại cần trình báo công an và yêu cầu giám định thương tật ngay sau khi bị gây thương tích dể đảm bảo quyền lợi cho mình trước pháp luật


Gọi ngay