Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 27 Bộ luật hình sự 2015 có quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

– 5 năm đối với những tội phạm ít nghiêm trọng

Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

Ví dụ: tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh ( điều 125 Bộ luật hình sự 2015); tội cho vay lãi nặng ( điều 201 Bộ luật hình sự 2015)…

– 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng.

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.

Ví dụ: tội trộm cắp tài sản ( khoản 2 điều 173 Bộ luật hình sự 2015)…

– 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy him cho xã hội rất ln mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

Ví dụ: tội cố ý gây thương tích ( khoản 5 điều 134 Bộ luật hình sự 2015)…

– 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Ví dụ: tội giết người (khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự 2015)…

Lưu ý: Việc xác định các loại tội phạm sẽ căn cứ vào mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy.

Thời điểm xác định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Thời điểm này được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

Trường hợp trong thời hạn nêu trên, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới có mức hình phạt cao nhất của khung đối với tội mới trên 1 năm tù thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới. Điều này có nghĩa là đối với tội mới ấy, bị cáo phải bị đưa ra xét xử và bị áp dụng hình phạt tù trên 1 năm theo bản án đã kết tội đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Trường hợp người phạm tội cố tình trốn tránh và có quyết định truy nã thì thời hiệu sẽ được tính lại kể từ ngày người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

Những trường hợp không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 28 Bộ luật hình sự 2015 có quy định về các trường hợp không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

– Không áp dụng đối với các tội xâm phạm về an ninh quốc gia quy định tại chương XIII Bộ luật này

– Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật này;

– Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này.

Phân loại thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cũng khác nhau:

TT Loại tội phạm Thời hiệu
1 Tội phạm ít nghiêm trọng (các tội phạm có mức hình phạt cao nhất đến 3 năm tù 5 năm
2 Các tội phạm nghiêm trọng (các tội phạm có mức hình phạt cao nhất đến 7 năm tù) 10 năm
3 Các tội phạm rất nghiêm trọng (các tội phạm có mức hình phạt cao nhất đến 15 năm tù) 15 năm
4 Các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (các tội phạm có mức hình phạt cao nhất hơn 15 năm tù, chung thân hoặc tử hình) 20 năm

Cách xác định thời hiệu

Mốc thời gian để tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là ngày tội phạm thực hiện.

Tuy nhiên, nếu trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự mà người phạm tội lại gây ra tội mới (khung cao nhất của tội mới trên 01 năm tù) thì thời hiệu se được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Ví dụ: Ngày 12/11/2014, Nguyễn Văn A lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị 500 triệu đồng. Hành vi của A bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên ngày 24/12/2014, A lại gây ra một vụ cướp tài sản. Như vậy, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày 24/12/2014.

Các trường hợp đặc biệt

– Trong thời hạn, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời hiệu được tính lại từ khi người phạm tội ra tự thú hoặc bị bắt giữ.

– Do tính chất nghiêm trọng của các tội phạm quy định tại Chương XI – các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, chương XXIV – các tội phạm về phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh nên không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165