Thứ Bảy (15/06/2024)

Bồi thường thiệt hại trong lao động

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Nhân viên làm mất tài sản của công ty xử lý như thế nào? Trách nhiệm bồi thường khi làm mất tài sản của công ty. Khấu trừ tiền lương bồi thường thiệt hại trong lao động

Bạn em là nhân viên thuộc bộ phận xử lý đơn hàng, hôm đó bạn trực có xảy ra sự việc bị mất cắp 1 điện thoại iphone giá 18 triệu đồng, sáng hôm sau quản lý gọi cho bạn báo mất, nhưng công ty không lắp camera, sau khi sự việc xảy ra bạn đó có đến công an phường trình báo, nhưng công ty yêu cầu bạn đó phải đền bù 100% thiệt hại. Mong AZLAW cho em lời tư vấn giải quyết thích hợp ạ. Em xin cảm ơn!

Trả lời

Theo quy định tại điều 129 Bộ luật lao động 2019 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động quy định như sau:

Điều 130. Bồi thường thiệt hại
1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.
Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.
2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Do vậy, trong trường hợp làm mất tài sản của người sử dụng lao động (do lỗi của người lao động) nếu nội quy lao động không quy định khác thì sẽ phải bồi thường theo giá thị trường. Trường hợp không bồi thường có thể bị khấu trừ tiền lương theo quy định

Điều 102. Khấu trừ tiền lương
1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật này.
2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.
3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm: Xử lý kỷ luật lao động

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan