Liên hệ tư vấn 1900.6165

Mẫu đơn xin về sớm 30 phút vì hành kinh

AZLAW gửi tới quý khách hàng mẫu đơn xin nghỉ sớm vì hành kinh


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN PHÉP

Về sớm 30 phút

 Kính gửi: …………………………([1])

 Tôi tên là: …………………………([2]) sinh ngày…………………………([3]) hiện đang làm việc tại

Phòng/Ban/Tổ/Nhóm…………………………([4]) của Công ty …………………………([5])

Tôi xin phép được về sớm 30 phút từ Thứ… ngày… tháng… năm 2016 đến Thứ… ngày… tháng… năm 2016([6]).

Lý do về sớm: Dự định những ngày này là khoảng thời gian tôi hành kinh theo quy định tại Khoản 5 Điều 155 của Bộ Luật Lao động 2012.

Rất mong …………………………([7]) phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

………………([8])

(Phê duyệt và ký tên)

………………………([9])

…………([10]), ngày …/…/2016([11])

Người làm đơn

(Ký tên)

…………………………([12])

 

[1] Tên của đơn vị Công tác hoặc người có thẩm quyền duyệt đơn xin phép.

[2] Họ và tên của người xin phép.

[3] Ngày, tháng, năm sinh của người xin phép.

[4] Vị trí làm việc hiện tại.

[5] Tên của Công ty.

[6] Thứ, ngày, tháng, năm của ngày làm việc xin về sớm.

[7] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.

[8] Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.

[9] Họ và tên của người có thẩm quyền phê duyệt.

[10] Đơn vị hành chính cấp xã hoặc huyện hoặc tỉnh của nơi công tác.

[11] Ngày, tháng, năm làm đơn.

[12] Họ và tên của người làm đơn.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165