Thứ Hai (22/07/2024)

Mức phạt chậm sang tên sổ đỏ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Chậm sang tên sổ đỏ (GCN quyền sử dụng đất) bị phạt như thế nào? Mức phạt khi chậm sang tên sổ đỏ. Cách tính thời gian khi sang tên sổ đỏ.

“Sổ đỏ” không phải là một thuật ngữ pháp lý mà là một từ dùng để chỉ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do đặc điểm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có màu đỏ nên loại giấy tờ này thường được gọi là “sổ đỏ”. Tương tự như vậy, “sang tên sổ đỏ” là hoạt động đăng ký biến động đối với đất đai khi thay đổi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất do thực hiện việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho.

Thời hạn thực hiện sang tên sổ đỏ? Theo quy định tại khoản 3 điều 133 Luật đất đai 2024 quy định:

Điều 133. Đăng ký biến động
3. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền; trường hợp thi hành án thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày bàn giao tài sản thi hành án, tài sản bán đấu giá; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai là trong vòng 30 ngày kể từ ngày có biến động. Tuy nhiên, ngày có biến động được xác định như thế nào? Mặc dù pháp luật đã quy định rất rõ ràng thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai là 30 ngày kể từ ngày có biến động nhưng trên thực tế, hợp đồng mua bán đất, nhà ở, căn hộ có thể được thanh toán thành nhiều đợt do giá trị lớn. Vậy ngày có biến động sẽ được xác định là ngày giao kết hợp đồng mua bán hay ngày thanh lý hợp đồng mua bán. Lý giải cho thắc mắc trên, Điều 161 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

Điều 161. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản
1. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên; trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm tài sản được chuyển giao.
Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản.

Bên cạnh đó, Điều 12 Luật Nhà ở năm 2014 quy định như sau:

Điều 12. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở
1. Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp góp vốn, tặng cho, đổi nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là kể từ thời điểm bên nhận góp vốn, bên nhận tặng cho, bên nhận đổi nhận bàn giao nhà ở từ bên góp vốn, bên tặng cho, bên đổi nhà ở.
3. Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư. Đối với nhà ở thương mại mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
4. Trường hợp thừa kế nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.
5. Các giao dịch về nhà ở quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này phải tuân thủ các điều kiện về giao dịch nhà ở và hợp đồng phải có hiệu lực theo quy định của Luật này.

Như vậy, ngày có biến động sẽ được xác định như sau:

 Ngày có biến động
Quyền sử dụng đấtNgày chuyển giao quyền sử dụng đất, thường là ngày thanh lý hợp đồng mua bán
Mua bán, thuê mua nhà ởNgày thanh lý hợp đồng mua bán
Góp vốn, tặng cho, đổi nhà ởNgày nhận bàn giao nhà ở
Mua bán nhà ở (đối với nhà ở thương mại)Ngày nhận bàn giao nhà ở

Xử phạt khi chậm sang tên sổ đỏ? Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, chậm thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với đất đai sẽ bị xử phạt như sau:

Thời gian quá hạnTrong vòng 24 thángQuá 24 tháng
Khu vực nông thônPhạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồngPhạt tiền 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Khu vực đô thịPhạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồngPhạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai, cả hai bên chuyển đổi quyền sử dụng đất đều bị xử phạt hành chính. Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vón bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai, bên nhận chuyển quyền sử dụng đất bị xử phạt hành chính. Trường hợp cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai, bên cho thuê, bên thế chấp bị xử phạt hành chính.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan