Thứ Sáu (02/06/2023)

Thẻ: kinh doanh thuốc lá

Điều kiện kinh doanh sản phẩm thuốc lá được chia ra làm 3 trường hợp
Phân phối sản phẩm thuốc lá: mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Bán buôn sản phẩm thuốc lá: mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá và Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá: mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng
Điều kiện và giấy phép kinh doanh thuốc lá được pháp luật quy định như thế nào?
Gọi 1900.6165