Thứ Bảy (18/05/2024)

Cam kết chưa phát sinh doanh thu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cam kết không phát sinh doanh thu là gì? Trường hợp nào cần sử dụng cam kết không phát sinh doanh thu? Mẫu cam kết chưa phát sinh doanh thu.

Cam kết không phát sinh doanh thu là gì?

Cam kết không phát sinh doanh thu là một trong số tài liệu có thể gặp trong thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Theo đó, một số trường hợp khi giải thể công ty chưa có phát sinh doanh thu, doanh nghiệp có thể gửi kèm cam kết này để việc giải quyết hồ sơ được nhanh hơn.

Trường hợp nào sử dụng cam kết không phát sinh doanh thu? Thường với các công ty chưa có hoạt động và có nhu cầu giải thể thì sẽ gửi kèm cam kết không phát sinh doanh thu tại hồ sơ giải thể công ty. Cam kết này không có mẫu theo quy định, các doanh nghiệp tự soạn thảo và xác nhận bởi đại diện theo pháp luật của công ty.

Mẫu cam kết không phát sinh doanh thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
——–

GIẤY CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH DOANH THU

Tên đơn vị:
Mã số doanh nghiệp:
Đại chỉ:
Đại diện theo pháp luật:

Đơn vị cam kết kể từ khi thành lập ngày …/…/20… chưa có hoạt động kinh doanh và chưa phát sinh doanh thu. Công ty chưa sử dụng hóa đơn và cũng không có hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Đơn vị cam kết nội dung trên là hoàn toàn chính xác và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Địa danh, ngày … tháng … năm 20…
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Các bước giải thể công ty

Để giải thể công ty, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Thông báo giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh
Bước 2: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế
Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Câu hỏi thường gặp

1. Cam kết không phát sinh doanh thu có bắt buộc? Cam kết không phát sinh doanh thu không phải là tài liệu bắt buộc theo quy định. Tuy nhiên, nếu có cam kết này thì việc xử lý hồ sơ giải thể sẽ được tiến hành nhanh hơn.

2. Dịch vụ giải thể công ty uy tín? Trường hợp khách hàng có nhu cầu giải thể công ty, khách hàng vui lòng liên hệ AZLAW để được tư vấn các quy định về giải thể công ty.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan