Thứ Tư (24/07/2024)

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu, chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu tại cục SHTT theo quy định hiện hành

Mua lại nhãn hiệu cần làm gì? Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu như thế nào? Hồ sơ, trình tự thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu? Phí chuyển nhượng nhãn hiệu là bao nhiêu tiên?

Trả lời

Đối với chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ chia ra 2 trường hợp:
– Nhãn hiệu đã có văn bằng bảo hộ
– Nhãn hiệu đã được nộp đơn nhưng chưa được cấp văn bằng (chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu)

Chuyển nhượng nhãn hiệu khi đã có văn bằng bảo hộ

Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu

– Tờ khai chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu (2 bản)
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu (2 bản)
– Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
– Nộp lệ phí trực tiếp tại Cục SHTT hoặc chứng từ nộp phí nếu nộp qua bưu điện
Thời gian thực hiện: 2 tháng kể từ ngày nhận đơn (trên thực tế do số lượng đơn trên cục sở hữu trí tuệ quá lớn nên thời gian thực có thể kéo dài tới 5 tháng kể từ ngày nộp đơn)

Lệ phí chuyển nhượng nhãn hiệu

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp: 120.000
– Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết phục vụ việc thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng: 180.000
– Phí thẩm định hồ sơ đơn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (mỗi văn bằng bảo hộ): 230.000
– Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000
– Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000
Tổng phí: 770.000 VNĐ

Kết quả đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu
– Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
– Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Lưu ý khi chuyển nhượng nhãn hiệu gắn với tên thương mại

Đối với trường hợp nhãn hiệu trùng với tên thương mại cần lưu ý cần lựa chọn một trong các trường hợp sau để xử lý (nếu không sẽ bị từ chối):
– Chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh (bao gồm doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh)
– Bên chuyển nhượng không tiến hành các hoạt động kinh doanh gắn với nhãn hiệu (loại bỏ ngành nghề kinh doanh)
– Bên chuyển nhượng thay đổi tên (khác với nhãn hiệu dự định chuyển nhượng)

Mẫu chuyển nhượng đơn nhãn hiệu
Mẫu chuyển nhượng đơn nhãn hiệu

Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Người nộp đơn có thể yêu cầu chuyển nhượng nhiều đơn của cùng một chủ đơn trong một tờ khai, với điều kiện phải nộp phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn theo quy định theo số lượng đơn tương ứng

Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo đó tại Khoản 17.4 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, hồ sơ tiến hành thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký bao gồm:
– Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền) ghi rõ các thông tin về tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó.
– Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp theo mẫu số 02-CGĐ thuộc Phụ lục B được ban hành kèm Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.
– Văn bản ủy quyền (Trong trường hợp qua đại diện sở hữu)

Phí chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Ngoài ra, trong trường hợp yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người yêu cầu phải nộp phí thẩm định đơn và phí công bố theo quy định. Lệ phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC gồm:
– Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn: 160.000 VNĐ/đơn đăng ký;
– Phí công bố thông tin chuyển nhượng đơn: 120.000 VNĐ.

Thời gian chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thực hiện chuyển nhượng đơn theo quy định là 2 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ chuyển nhượng đơn, tuy nhiên trên thực tế thời gian có thể kéo dài từ 3 – 6 tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc của cục sở hữu trí tuệ (do hiện tại số lượng đơn tại cục SHTT khá lớn nên thời gian làm việc thường chậm hợn theo quy định)

Xem thêm: Chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan