Thứ Bảy (18/05/2024)

Có giấy báo nhập học có cần đi nghĩa vụ?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Có giấy báo nhập học có cần đi nghĩa vụ quân sự? Có giấy báo nhưng chưa nhập học có cần đi nghĩa vụ quân sự hay không? Trường hợp nào thì không cần đi nghĩa vụ quân sự?

Đỗ đại học có cần đi nghĩa vụ quân sự

Theo khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về Tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Ngoài ra, theo điểm g khoản 1 điều 5 thông tư 148/2018/TT-BQP quy định

Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ
Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:
1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, trường hợp đang theo học trình độ đại học, cao đẳng chính quy trong thời gian một khóa đào tạo thì được miễn nghĩa vụ quân sự

Thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo điều 42 luật nghĩa vụ quân sự 2015 do chủ tịch UBND huyện quyết định

Điều 42. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của Luật này.
2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật này

Theo đó, để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Khi có kết quả báo trúng tuyển, công dân thực hiện nộp bản sao tại cơ quan chỉ huy quân sự địa phương để thực hiện hoãn nghĩa vụ quân sự
Bước 2: UBND xã xem xét và trình UBND huyện để ra quyết định hoãn nghĩa vụ quân sự
Bước 3: Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hoãn nghĩa vụ quân sự nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu
Bước 4: UBND xã niêm yết quyết định và danh sách hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Kính gửi: Chủ tịch UBND…

Tôi là:
CMND/CCCD số: … ngày cấp … nơi cấp …
Thường trú tại:….

Theo điểm g khoản 1 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và giấy xác nhận đang học đại học của trường …., tôi đủ điều kiện hoãn nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét hoãn nghĩa vụ quân sự. Tôi xin cam đoan những điều trình bày ở trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn này.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hỏi đáp nghĩa vụ quân sự

Có giấy báo nhập học nhưng chưa nhập học có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định trên, việc chưa nhập học thì không đáp ứng điều kiện hoãn nghĩa vụ quân sự. Do vậy nếu có giấy gọi nghĩa vụ trước khi nhập học thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự

Học thạc sĩ có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

Học thạc sĩ không thuộc trường hợp đào tạo đại học, cao đẳng chính quy do vậy không được hoãn nghĩa vụ quân sự

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan