Thứ Hai (22/07/2024)

Đơn xác nhận là lao động chính của gia đình

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử? Thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử?

Xác nhận lao động chính của gia đình là gì?

Xác nhận lao động chính của gia đình là việc xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ một số trường hợp theo quy định như:
– Hoãn nghĩa vụ quân sự, hoãn nhập ngũ
Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp.
….

Thủ tục xác nhận là lao động chính của gia đình

Về thủ tục xác nhận lao động chính của gia đình không phải là thủ tục hành chính. Do vậy, việc xác nhận lao động chính sẽ do UBND xã, phường nơi người xin xác nhận thường trú tiến hành kiểm tra và xác nhận. Người yêu cầu xác nhận làm đơn và gửi cho UBND xã, phường để được xác nhận là lao động chính trong gia đình.

Điều kiện xác nhận là lao động chính trong gia đình

Để xác nhận lao động chính trong gia đình cần đáp ứng các điều kiện sau:
– Lao động duy nhất trong gia đình
– Trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động
– Trực tiếp nuôi dưỡng người thân chưa đến tuổi lao động

Mẫu đơn xin xác nhận là lao động chính của gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động (hoặc chưa đến tuổi lao động)

Kính gửi: UBND xã, phường…

Tôi là: _______ Sinh ngày: _______
CMND/CCCD số:_______Ngày cấp:_______ Nơi cấp:______
Địa chỉ thường trú:_______________
Địa chỉ liên lạc:_______________

Tôi làm đơn này kính mong Chủ tịch UBND xã, phường _______________ xem xét và xác nhận: “tôi là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động (hoặc chưa đến tuổi lao động) để tôi làm thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhệm trước pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

Người làm đơn

1. Điều kiện hoãn nhập ngũ khi là lao động chính? Tạm hoãn nhập ngũ được quy định tại điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và điều 5 thông tư 140/2015/NĐ-CP gồm một số trường hợp như sau: Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận;
2. Cơ quan nào xác nhận lao động chính? Việc xác nhận lao động chính trong gia đình sẽ do UBND cấp xã, phường xác nhận

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan