Thứ Bảy (15/06/2024)

Học nghề có phải đi nghĩa vụ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Em năm nay thi trượt tốt nghiệp thì em có cơ hội nào có thể thi lại hoặc học trường nghề nào để năm sau thi tiếp không? Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm nay thì khi học trường nghề hệ B có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới bộ phận tư vấn pháp luật của AZLAW. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về cơ hội thi lại kỳ thi Tốt nghiệp THPT căn cứ vào Điều 35 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia quy định về xét công nhận tốt nghiệp có hiệu lực ngày 25/4/2016, theo đó, thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các môn đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu. Như vậy, những điểm thi đạt từ 5 điểm trên lên của bạn được bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp vào năm tiếp theo, những điểm thi chưa đạt từ 5 điểm trở lên không được bảo lưu và trong kỳ thi tốt nghiệp quốc gia năm tới bạn sẽ phải đăng ký thi lại để đủ điểu kiện xét tốt nghiệp THPT.

Thứ hai, về cơ hội học các trường nghề căn cứ vào Điều 6 Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT quy định về quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp có quy định điều kiện dự tuyển vào TCCN, theo đó, thí sinh có đủ các điều kiện sau đây được dự tuyển vào TCCN:
a) Đã tốt nghiệp từ trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) (hoặc tương đương) trở lên tùy theo chương trình đào tạo của trường;
b) Đạt được các yêu cầu sơ tuyển (nếu dự tuyển vào các trường có quy định sơ tuyển);
c) Nộp đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo quy định;
d) Điều kiện khác (nếu có) do Hiệu trưởng các trường quy định.
Như vậy, người đã tốt nghiệp THCS cũng có thể được dự tuyển vào các trường Trung cấp, trường Nghề, tuy nhiên do quy chế tuyển sinh cụ thể của mỗi trường sẽ do Hiệu trưởng của trường đó quyết định dựa trên các quy định của pháp luật vì vậy sẽ có một số trường yêu cầu điều kiện dự tuyển là đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THCS. Do đó, bạn sẽ phải cập nhập điều kiện dự tuyển vào một số trường cụ thể nào đó mà bạn mong muốn theo học để xem điều kiện dự tuyển của trường yêu cầu những điều kiện gì.

Thứ ba, về nghĩa vụ quân sự đối với người theo học trường nghề tại luật nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực vào ngày 1/1/2016 quy định tại Điều 30 như sau: Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Như vậy nếu bạn đủ 18 tuổi và có đầy đủ các điều kiện về sức khỏe, không thuộc vào trường hợp được hoãn gọi nhập ngũ thì bạn sẽ phải nhập ngũ. Các trường hợp được hoãn gọi nhập ngũ được quy định tại Điều 41 LNVQS 2015 theo đó trường hợp được hoãn gọi nhập ngũ được áp dụng trong một số trường hợp và có áp dụng với trường hợp khi công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Trường hợp theo học trung cấp nghề không thuộc vào trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Xem thêm: Tư vấn về nghĩa vụ quân sự

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan