Thứ Bảy (02/07/2022)

Mẫu danh sách nhân viên đã được tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP

Danh sách nhân viên đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ăn uống. Tư vấn xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo quy định về việc cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. Sau đây là mẫu danh sách nhân viên đã được tập huấn.
Lưu ý: Mẫu này áp dụng tại thành phố Hà Nội, hiện tại việc tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm không có văn bản hướng dẫn nên theo quy định chủ cơ sở tự xác nhận về việc tập huấn cho nhân viên của mình. Một số địa phương vẫn yêu cầu xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền do vậy khách hàng lưu ý khi đáp ứng điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho nhà hàng ăn uống


DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐÃ ĐƯỢC TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỆ SINH ATTP

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH …
Địa chỉ: Số xx đường yy ….

TT Họ và tên Năm sinh Số  CMTND Ngày cấp Nơi cấp
1          
2          
3          
4          
5          
6          
Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2019
CHỦ CƠ SỞ
(Ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay