Thứ Tư (24/07/2024)

Mẫu tờ khai thuế TNCN (04/CNV-TNCN)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn là gì? Tờ khai thuế TNCN mẫu 04/CNV-TNCN theo thông tư 80/2021/TT-BTC. Hướng dẫn khai tờ khai thuế TNCN.

Mẫu tờ khai thuế 04/CNV-TNCN

Đây là mẫu tờ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần trong công ty. Theo đó, khi có hoạt động chuyển nhượng vốn (công ty TNHH), chuyển nhượng cổ phần (công ty cổ phẩn) thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cá nhân (hoặc công ty khai thay) có nghĩa vụ khai và nộp thuế cho khoản thuế TNCN liên quan tới hoạt động chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng cổ phần.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 04/CNV-TNCN

Mẫu tờ khai thuế TNCN hiện hành là mẫu 04/CNV-TNCN theo thông tư 80/2021/TT-BTC. Khách hàng có thể xem hình dưới đây. Đây là mẫu chung áp dụng cho cả hoạt động chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng cổ phần trong công ty. nếu tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân thì kèm theo mẫu 04-1/CNV-TNCN

Mẫu 04/CNV-TNCN thông tư 80/2021/TT-BTC

Khai thuế TNCN chuyển nhượng phần vốn góp
Khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần

Hướng dẫn khai tờ khai 04/CNV-TNCN

– Điền ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (nộp tờ khai ngày nào thì điền ngày đó)
– Điền chính xác mã số thuế và thông tin cá nhân chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tổ chức khai thay (nếu có) tổ chức phát hành chứng khoản hoặc có vốn góp
– Tính chính xác thuế phải nộp: 0,1% giá trị chuyển nhượng hoặc 20% chênh lệch tùy loại chuyển nhượng
– Nếu tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân thì kèm theo mẫu 04-1/CNV-TNCN điền chính xác mã số thuế, thông tin của cá nhân chuyển nhượng và cá nhân nhận chuyển nhượng. Tính chính xác số thuế mà các cá nhân chuyển nhượng phải đóng

Cách làm tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn 04/CNV-TNCN

Tờ khai có thể làm và nộp theo một trong hai cách: Nộp tờ khai cứng hoặc nộp tờ khai online qua mạng.

Trường hợp 1: Nộp tờ khai bản giấy
Khách hàng chuẩn bị tờ khai kèm theo hợp đồng chuyển nhượng nộp tại bộ phận một cửa tại cơ quan thuế nơi có mã số thuế TNCN hoặc cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Nộp tờ khai online qua thuedientu.gdt.gov.vn
Khách hàng có thể khai online hoặc thực hiện trên phần mềm HTKK của tổng cục thuế. Sau đó, kết xuất tờ khai XML và nộp tại trang thuedientu.gdt.gov.vn

Hồ sơ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn

Khai thuế TNCN chuyển nhượng phần vốn góp
– Tờ khai mẫu 04/CNV-TNCN
– Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng vốn
– Bản sao tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, trường hợp vốn góp do mua lại thì phải có hợp đồng chuyển nhượng khi mua. Bản sao các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp

Khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần
– Tờ khai mẫu 04/CNV-TNCN
– Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán. Trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán thì Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán được thay bằng bản sao Hợp đồng góp vốn

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN? Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng
2. Mức thuế TNCN chuyển nhượng vốn?
– Chuyển nhượng phần vốn góp: 20 % x (giá bán – giá mua)
– Chuyển nhượng cổ phần: 0,1% giá trị chuyển nhượng

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan