Thứ Ba (09/08/2022)

Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán/kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán/kế toán trưởng trong công ty dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong công ty dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng. Mẫu dưới đây là của CÔNG TY TNHH một thành viên làm chủ. Tùy từng trường hợp công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm quyền ra quyết định có thể là giám đốc, hội đông quản trị, hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên trong công ty.

Xem thêm: Thông báo kế toán với sở KHĐT

Mẫu quyết định kế toán trưởng có thể dùng cho những trường hợp nào?

Dưới đây là mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng phù hợp cho các công ty để bổ nhiệm kế toán trưởng/phụ trách kế toán trong một số trường hợp cụ thể bao gồm các tường hợp dưới đây:
– Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh (áp dụng cho cả loại TNHH một thành viên và hai thành viên)
– Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

CÔNG TY …………….
————-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
Số: …/2021/QĐ-CTY Hà Nội, ngày  … tháng … năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm kế toán / kế toán trưởng
__________________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………
CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………..
Nơi cấp:…………………………………………………. Ngày cấp: ……………………………………………..
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………..
Giữ chức vụ kế toán / kế toán trưởng…………………………………………………………. công ty phụ trách chuyên môn………………………………………………………………………………………………
Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Xem thêm:
Đăng ký kế toán trưởng với sở kế hoạch đầu tư
Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng?
Chồng làm giám đốc, vợ làm kế toán được không?

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay