Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Một 22

Biên bản giao nhận tài sản góp vốn

Đối với việc góp vốn bằng tài sản trong công ty khi góp vốn bằng tài sản không có đăng ký sở hữu phải làm biên bản giao nhận tài sản góp vốn. Theo quy định tại khoản 1 điều 36 Luật doanh nghiệp 2014 biên bản giao nhận phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định. Do vậy khách hàng có thể sử dụng biên bản góp vốn sau:


BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN GÓP VỐN

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 36 Luật doanh nghiệp 2014, chúng tôi lập biên bản giao nhận tài sản góp vốn như sau:

Bên nhận góp vốn (Bên A)
Tên công ty: CÔNG TY TNHH ABC
Địa chỉ: Số XX đường Nguyễn Văn A, phường B, quận C, thành phố D

Bên góp vốn (Bên B)
Họ và tên: Nguyễn Văn B
CMND số: 123456789             Ngày cấp: 01/01/2000              Nơi cấp: CA thành phố D
Địa chỉ thường trú: Số XX đường Nguyễn Văn A, phường B, quận C, thành phố D
Chỗ ở hiện tại: Số XX đường Nguyễn Văn A, phường B, quận C, thành phố D

Thông tin tài sản góp vốn
Loại tài sản (số đơn vị tài sản góp vốn): Máy tính xách tay (Laptop 10 chiếc)
Tổng giá trị tài sản góp vốn: 100.000.000 VNĐ
Tỷ lệ tài sản/vốn điều lệ: 10%
Ngày giao nhận: …/…/2019

Bên A Bên B
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

HOTLINE: 19006165