Thứ Sáu (01/07/2022)

Mẫu đơn trình báo công an

Mẫu đơn trình báo công an mới nhất sử dụng cho các trường hợp trinh báo, tố cáo với cơ quan công an

Mẫu đơn trình báo công an bản mới nhất 2021 do công ty luật cung cấp sử dụng cho các trường hợp trình báo công an, khách hàng có nhu cầu tư vấn viết đơn trình báo công an vui lòng liên hệ tổng đài 19006165


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————-

ĐƠN XIN TRÌNH BÁO
Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………
CMND số:………………………………………………………………………………………………………………
ĐKHKTT:……………………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:
Thứ nhất:
Vào ngày……………………………………………………………………………………………………………
Tiếp theo,………………………………………………………………………………………………………….
Thứ hai: Ngày …/…./…..
Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên……………………………………………………………….
Để bảo đảm  các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty …………….., ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm  hại đến quyền tài sản của công dân ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:
…………………………………………………………………………….
Xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:
………………………
….., ngày …. tháng … năm….
người làm đơn
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay