Thứ Ba (16/04/2024)

Mẫu đơn trình báo công an

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu đơn trình báo công an mới nhất sử dụng cho các trường hợp trinh báo, tố cáo với cơ quan công an

Mẫu đơn trình báo công an bản mới nhất 2021 do công ty luật cung cấp sử dụng cho các trường hợp trình báo công an, khách hàng có nhu cầu tư vấn viết đơn trình báo công an vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.

Gửi đơn trình báo công an ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 163 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền điều tra vụ án hình sự như sau:

Điều 163. Thẩm quyền điều tra

4. Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

Theo quy định trên, việc trình báo thường là nơi phát hiện tội phạm. Tuy nhiên, thực tế khi phát hiện tội phạm người dân có thể trình báo tại cơ quan công an gần nhất. Căn cứ theo quy định tại Điều 145 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 quy định về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:

Điều 145. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
1. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:
a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.
3. Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:
a) Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình;
b) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;
c) Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.
4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————-

ĐƠN XIN TRÌNH BÁO
Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………
CMND số:………………………………………………………………………………………………………………
ĐKHKTT:……………………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:
Thứ nhất:
Vào ngày……………………………………………………………………………………………………………
Tiếp theo,………………………………………………………………………………………………………….
Thứ hai: Ngày …/…./…..
Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên……………………………………………………………….
Để bảo đảm  các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty …………….., ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm  hại đến quyền tài sản của công dân ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:
…………………………………………………………………………….
Xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:
………………………
….., ngày …. tháng … năm….
người làm đơn

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan