Thứ Ba (16/04/2024)

Mẫu bản kê khai nhân sự

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu bản kê khai nhân sự dùng trong thủ tục công bố điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. Hướng dẫn kê khai, soạn thảo bản kê khai nhân sự

Mẫu bản kê khai nhân sự là gì?

Khi thực hiện hồ sơ công bố điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D thì việc kê khai nhân sự là điều bắt buộc. Trong đó điều kiện về nhân sự cần có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành y, dược, hóa học, sinh học hoặc cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế trở lên hoặc có trình độ cao đẳng trở lên mà chuyên ngành được đào tạo phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán

Mẫu bản kê khai nhân sự

Hiện tại, bản kê khai nhân sự thực hiện theo mẫu tại phụ lục II theo Thông tư số 19/2021/TT-BYT khách hàng có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây.

Mẫu bản kê khai nhân sự

Hướng dẫn khai bản kê khai nhân sự

Bản kê khai nhân sự cần được khai đầy đủ thông tin trong đó nêu rõ các thông tin của người phụ trách hoạt động mua bán trang thiết bị y tế và được xác nhận bởi đại diện hợp pháp của cơ sở.

Điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Để mua bán trang thiết bị y tế loại BCD cần đáp ứng 3 điều kiện
– Điều kiện vền người phụ trách hoạt động mua bán
– Điều kiện về kho bảo quản
– Điều kiện về phương tiện vận chuyển

Xem thêm: Hoạt động mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

Dịch vụ soạn thảo hồ sơ mua bán trang thiết bị y tế

Trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện biểu mẫu kê khai nhân sự của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ,

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan