Thứ Bảy (15/06/2024)

Danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Danh mục xuât bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu là gì? Mẫu danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu lấy ở đâu? Hướng dẫn lập mẫu danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu

Mẫu danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh là gì?

Mẫu doanh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu là tài liệu khi thực hiện nhập khẩu xuất nhập khẩu không kinh doanh mà người xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh phải nộp kèm khi nộp hồ sơ.

Mẫu danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu theo mẫu số 31 tại thông tư 01/2020/TT-BTTTT. Khi xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cá nhân, tổ chức sẽ phải nộp kèm theo 3 bản danh mục và nhận lại 1 bản danh mục khi có kết quả.

Hướng dẫn làm mẫu danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu

Khi soạn thảo mẫu danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu cần lưu ý ghi chính xác các thông tin trong biểu mẫu như: Mã ISBN, tên xuất bản phẩm gốc, tên xuất bản phẩm bằng tiếng Việt, tác giả, thể loại…và thể loại của xuất bản phẩm. Ngoài ra, cần lưu ý về đơn vị có thẩm quyền cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm tùy theo tình hình thực tế.

Mã ISBN là gì?

Mã số ISBN (viết tắt của International Standard Book Number) là mã số tiêu chuẩn quốc tế để xác định một quyển sách. Việc sử dụng mã số ISBN theo quy định tại thông tư 05/2016/TT-BTC theo đó không phải chỉ có sách in giấy mới có mã số ISBN mà bất kì loại sách được nhà xuất bản phát hành ở dưới bất kỳ hình thức nào cũng phải có mã số ISBN trong đó có bao gồm cả sách điện tử.

Mã ISBN là gì?

Xuất bản phẩm là gì?

Xuất bản phẩm là những tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan tổ chức được cấp phép xuất bản.

Thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Trước khi tiến hành nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh tổ chức, cá nhân phải thực hiện xin giấy phép nhập khẩu tại Cục xuất bản, in và phát hành hoặc Sở thông tin truyền thông (tùy trường hợp). Trong vòng 15 ngày từ khi thực hiện hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp phép nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân. Hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trong đó nêu rõ thông tin đơn vị nhập khẩu, số lượng, nội dung chính  của xuất bản phẩm, cửa khẩu nhập (Mẫu số 30 thông tư 01/2020/TT-BTTTT)
– Danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu (3 bản) ghi rõ tên tiếng việt, tên tiếng nước ngoài, và nội dung tóm tắt
– Bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Đối với việc xin giấy phép nhập khẩu không kinh doanh sẽ khó khăn và mất thời gian đối với các trường hợp khách hàng chưa có kinh nghiệp. Do vậy, để thực hiện xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh nhanh chóng, khách hàng có thể liên hệ AZLAW để thực hiện dịch vụ này.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan