Thứ Bảy (20/07/2024)

Xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh? Dịch vụ cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Xuất bản phẩm là gì?

Khái niệm xuất bản phẩm được quy định tại điều 4 luật xuất bản 2012 quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
4. Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:
a) Sách in;
b) Sách chữ nổi;
c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;
d) Các loại lịch;
đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Khi tiến hành nhập khẩu bất cứ tài liệu nào từ nước ngoài, doanh nghiệp đều phải xin cấp phép nhập khẩu. Vì xuất bản phẩm là những tài liệu được kiểm tra kỹ. Do đó trước khi nhập khẩu tài liệu, doanh nghiệp lưu ý tới việc tiến hành xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không dùng để kinh doanh.

Xem thêm: Đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo quy định tại điều 41 Luật xuất bản 2012:
Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trong đó nêu rõ thông tin đơn vị nhập khẩu, số lượng, nội dung chính  của xuất bản phẩm, cửa khẩu nhập (Mẫu số 30 thông tư 01/2020/TT-BTTTT)
Danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu (3 bản) ghi rõ tên tiếng việt, tên tiếng nước ngoài, và nội dung tóm tắt
– Bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư
– Invoice/Giấy báo hàng về
– Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ như trên tại Sở thông tin truyền thông tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu nhập. Với đơn vị ở trung ương nộp hồ sơ tại Cục Xuất Bản – In Phát Hành
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Trường thời gian thẩm định hồ sơ sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
Nếu xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan cấp phép có thể cấp giấy phép cho 1 bản (hoặc một số bản) xuất bản phẩm để thẩm định
– Nếu xuất bản phẩm không có dấu hiệu vi phạm luật (hoặc đơn vị nhập khẩu có thể cung cấp 1 bản thẩm định + KQ thẩm định ok) thì cấp giấy phép nhập khẩu

Lệ phí: Theo khoản 2 điều 4 thông tư 214/2016/TT-BTC là 50.000 đồng/hồ sơ

Lưu ý: Xuất bản phẩm có nội dung vi phạm khoản 1 Điều 10 của Luật xuất bản không được đưa vào Việt Nam dưới mọi hình thức theo khoản 5 Điều 42 Luật xuất bản; Hàng hóa là xuất bản phẩm có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản bị cấm nhập khẩu dưới mọi hình thức theo khoản 2 Điều 8 Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Trường hợp thẩm định nội dung:
Đối với các sản phẩm như catalogue thì thường không cần thẩm định nội dung. Tuy nhiên một số sản phẩm như: sổ tay, tranh ảnh, lịch ….sau 3 ngày Sở tiếp nhận hồ sơ sẽ ra GP cần thẩm định nội dung. Sau khi có được Thông báo cần thẩm định nội dung thì lên Tờ khai với Thông báo của Sở về thẩm định nội dung và sau đó được phép mang hàng về, Lúc này mang hết số lượng sách, tranh ảnh, lịch… mang lên Sở để thẩm định nội dung. Sau khi Sở thẩm định nội dung xong thì sẽ ra một Kết Quả về việc thẩm định nội dung là đạt hay không đạt >>> Đạt thì đem lên gửi HQ, nếu không đạt thì tái xuất hoặc tiêu hủy (theo CV 6614/TCHQ-GSGL ngày 14/10/2020)

Thực hiện thủ tục qua mạng điện tử

Đối với các doanh nghiệp tại Hà Nội, theo Quyết định số 336/QĐ-STTTT ngày 30/11/2022 về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nói trên được biết và chủ động liên hệ với UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có địa chỉ trụ sở, địa chỉ thường trú hoặc nơi có cửa khẩu nhập khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu…) để được giải quyết. Việc xin cấp phép có thể thực hiện tại https://dichvucong.hanoi.gov.vn/. Thời gian theo quy định tại Hà Nội đang là 3 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hoàn chỉnh

Trường hợp không cần giấy phép nhập khẩu

XBP không kinh doanh không phải đề nghị cấp giấy phép theo khoản 1, khoản 2 Điều 42 luật xuất bản 2012
– Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức;
– Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng;
– Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân;
– Xuất bản phẩm tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Thẩm định XBP có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Theo quy định tại điều 20 nghị định 01/2020/TT-BTTTT về việc thẩm định xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật như sau:

Điều 20. Thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 41 Luật xuất bản
1. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp được một (01) bản xuất bản phẩm để tổ chức thẩm định nội dung làm cơ sở cho việc quyết định cấp giấy phép nhập khẩu, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở cấp giấy phép nhập khẩu một (01) bản/tên xuất bản phẩm và yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp để thẩm định nội dung.
Trường hợp cần thiết, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở cấp giấy phép nhập khẩu bổ sung với số lượng xuất bản phẩm tối thiểu đủ để thẩm định nội dung.
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được xuất bản phẩm nhập khẩu để thẩm định nội dung, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở phải thành lập hội đồng thẩm định. Thành phần hội đồng, số lượng thành viên hội đồng và việc mời chuyên gia tham gia hội đồng thẩm định do Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Giám đốc Sở quyết định.
3. Thời gian thẩm định đối với từng xuất bản phẩm không quá 10 ngày, kể từ ngày hội đồng thẩm định được thành lập. Kết quả thẩm định được lập thành văn bản, trong đó xác định rõ nội dung xuất bản phẩm có hoặc không vi phạm Luật xuất bản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở xem xét kết quả thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu; trường hợp không cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do, trong đó có yêu cầu tổ chức, cá nhân phải tái xuất hoặc tiêu hủy xuất bản phẩm đã cấp giấy phép nhập khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này.

PHỤ LỤC 02
DANH MỤC HÀNG HÓA THEO MÃ SỐ HS VÀ HÌNH THỨC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU TRONG LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. Hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý nhập khẩu

1. Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý nhập khẩu:

Mô tả hàng hóaHình thức quản lý
Mô tả hàng hóa theo mã số HS trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chínhMô tả, phân loại hàng hóa quản lý theo chuyên ngành trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩmXuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanhXuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh
49.01Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn.Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩuGiấy phép nhập khẩu
4901.10.00– Dạng tờ đơn, có hoặc không gấpDạng tờ đơn, có hoặc không gấp (không bao gồm thể loại khoa học, kỹ thuật, ví dụ: hướng dẫn sử dụng thiết bị, hàng hóa, sản phẩm)Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩuGiấy phép nhập khẩu
– Loại khác:
4901.91.00– – Từ điển và bộ bách khoa toàn thư, và các phụ chương của chúng
4901.99– – Loại khác:
4901.99.10– – – Sách giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóa xã hộiSách chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật, địa lý, quân sự, tôn giáo, lịch sử (kể cả sách dành cho thiếu nhi hoặc sách điện tử trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu)Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩuGiấy phép nhập khẩu
4901.99.90– – – Loại khácDạng tập có chữ nổi và loại khác (không bao gồm thể loại khoa học, kỹ thuật, ví dụ: hướng dẫn sử dụng thiết bị, hàng hóa, sản phẩm)
4903.00.00Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩuGiấy phép nhập khẩu
49.05Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in.
4905.10.00– Quả địa cầuQuả địa cầu (có in hình bản đồ hoặc kèm theo sách hoặc minh họa cho sách)Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩuGiấy phép nhập khẩu
– Loại khác:
4905.91.00– – Dạng quyểnDạng quyển
4905.99.00– – Loại khácDạng tờ rời, tờ gấp
4910.00.00Các loại lịch in, kể cả bloc lịch.Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩuGiấy phép nhập khẩu
49.11Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩuGiấy phép nhập khẩu
4911.10– Các ấn phẩm quảng cáo thương mại, các catalog thương mại và các ấn phẩm tương tự:Các ấn phẩm quảng cáo thương mại, các catalog thương mại và các ấn phẩm tương tự (không bao gồm thể loại khoa học – kỹ thuật, ví dụ: hướng dẫn sử dụng hàng hóa, thiết bị, sản phẩm)
4911.10.90– – Loại khác
– Loại khác:
4911.91.29– – – – Loại khác
– – – Tranh in và ảnh khác:
4911.91.39– – – – Loại khác
4911.91.90– – – Loại khác
4911.99– – Loại khác:
4911.99.90– – – Loại khácBản khắc, bản in, bản in lito đã có nội dung thay sách hoặc dùng để minh họa cho sách (không thuộc nhóm 9702.00.00) và loại khác
4911.10.10– – Catalog chỉ liệt kê tên sách và các ấn phẩm về giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóa– – Catalog chỉ liệt kê tên sách và tên các ấn phẩm về giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóaKhông yêu cầu văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩuKhông yêu cầu giấy phép nhập khẩu

Câu hỏi thường gặp:
1. Xin giấy phép nhập khẩu Catalogue? Catalogue được xác định là xuất bản phẩm, nếu thực hiện nhập khẩu sử dụng (không kinh doanh) thì sẽ phải xin giấy phép nhập khẩu Catalogue theo quy định về nhập khẩu XBP không kinh doanh.
2. Không kinh doanh nghĩa là gì? Không kinh doanh là việc nhập khẩu không phục vụ hoạt động sinh lợi. Ví dụ: Hàng tặng, hàng đi kèm…

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan