Chủ Nhật (23/06/2024)

Đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh như thế nào? Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm kinh doanh

Muốn nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh thì phải làm gì? Thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh?

Xuất bản phẩm là gì?

Khái niệm xuất bản phẩm được quy định tại điều 4 luật xuất bản 2012 quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
4. Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:
a) Sách in;
b) Sách chữ nổi;
c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;
d) Các loại lịch;
đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Điều kiện nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Theo quy định tại điều 39 Luật xuất bản 2012 quy định về điều kiện nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh gồm:
– Việc nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh phải do cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm thực hiện
– Phải đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh trước khi nhập khẩu

Xem thêm: Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh theo quy định tại điều 19 thông tư 01/2020/TT-BTTT gồm:
– Đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm (mẫu số 27 thông tư 01/2020/TT-BTTTT)
– Ba (03) bản danh mục xuất bản phẩm đăng ký nhập khẩu. (cơ sở nhập khẩu đăng ký thủ tục này trên Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia không phải gửi văn bản kèm 03 bản danh mục xuất bản phẩm đăng ký nhập khẩu)

Trình tự đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Cục xuất bản, in và phát hành
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 3: Nhập khẩu xuất bản phẩm kinh doanh. Văn bản xác nhận đăng ký của Bộ Thông tin và Truyền thông là căn cứ pháp lý để cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm làm thủ tục nhập khẩu với cơ quan hải quan và có giá trị cho đến khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ (Mức thu lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh được hướng dẫn bởi Khoản 3 Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC)

Xem thêm: Xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan