Thứ Hai (22/07/2024)

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Đăng ký hoạt động cơ sở in như thế nào? Thủ tục lập tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in theo quy định. Tư vấn các hoạt động của cơ sở in

Cơ sở in là một trong các khái niệm khi tiến hành hoạt động ngành in ấn. Về cơ bản tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in cũng là một trong các loại giấy phép in ấn nhưng về tính chất cũng như mức độ không bằng giấy phép hoạt động ngành in.

Điều kiện hoạt động của cơ sở in
Với cơ sở in hoạt động chế bản, in, gia công các sản phẩm theo quy định tại điểm b, d, e, g, h khoản 4 điều 2 nghị định 60/2014/NĐ-CĐ (sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP, nghị định 72/2022/NĐ-CP) thì phải tiến hành đăng ký hoạt động cơ sở in:
– Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
– Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);
– Bao bì, nhãn hàng hóa;
– Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ, sách, sổ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, giới thiệu, quảng cáo thiết bị, công cụ sản xuất, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; áp-phích, tờ rời, tờ gấp không phải là xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản
– Các sản phẩm in khác.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động ngành in

Điều kiện hoạt động cơ sở in
– Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này;
– Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.
– Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

So sánh giấy phép ngành in và đăng ký cơ sở in
– Giấy phép hoạt động ngành in là loại giấy phép con về in ấn. Các trường hợp in ấn báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền); Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản đều phải xin cấp phép hoạt động ngành in trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.
– Tờ khai cơ sở in: chỉ áp dụng cho các đơn vị in ấn các loại sản phẩm đã nêu ở trên

Hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in
Hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in theo điều 14 nghị định 60/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP, nghị định 72/2022/NĐ-CP) như sau:
– Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in
– Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập (đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề về in ấn)
– Tài liệu chứng minh trụ sở thuê hoặc thuộc sở hữu của đơn vị

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã được xác nhận, cơ sở in phải gửi Tờ khai đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu quy định đến cơ quan quản lý về hoạt động in để cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động in.

Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in
Đăng ký hoạt động cơ sở in
Đăng ký cơ sở in
Đăng ký cơ sở in

Cơ quan giải quyết
– Các cơ sở trực thuộc trung ương nộp hồ sơ tại Cục Xuất Bản In Phát hành
– Các cơ sở thuộc địa phương nộp tại Sở Thông tin truyền thông địa phương nơi đặt cơ sở in

Dịch vụ đăng ký tờ khai hoạt động cơ sở in: Trong trường hợp khách hàng cảm thấy khó khăn khi đăng ký hoạt động cơ sở in có thể liên hệ để AZLAW hỗ trợ khách hàng thực hiện dịch vụ này. Khách hàng có thể liên hệ 0966899263 để được hỗ trợ giải quyết.

Câu hỏi thường gặp

1. Cơ sở in khác gì với giấy phép hoạt động in? Việc xác định cơ sở in hay giấy phép hoạt động in theo sản phẩm in mà cơ sơ cung cấp. Trong đó, cơ sở in tiến hành in ấn các sản phẩm thuộc đối tượng khác với giấy phép hoạt động in.
2. Có mấy loại giấy phép hoạt động in? Hiện tại có 3 loại giấy phép hoạt động in là cơ sở in, giấy phép hoạt động in, giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan