Thứ Sáu (31/03/2023)

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Đăng ký hoạt động cơ sở in như thế nào? Thủ tục lập tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in theo quy định. Tư vấn các hoạt động của cơ sở in

Cơ sở in là một trong các khái niệm khi tiến hành hoạt động ngành in ấn. Về cơ bản tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in cũng là một trong các loại giấy phép in ấn nhưng về tính chất cũng như mức độ không bằng giấy phép hoạt động ngành in.

Điều kiện hoạt động của cơ sở in

Với cơ sở in hoạt động chế bản, in, gia công các sản phẩm theo quy định tại điểm b, d, e, g, h khoản 4 điều 2 nghị định 60/2014/NĐ-CĐ (sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP, nghị định 72/2022/NĐ-CP) thì phải tiến hành đăng ký hoạt động cơ sở in:
– Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
– Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);
– Bao bì, nhãn hàng hóa;
– Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ, sách, sổ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, giới thiệu, quảng cáo thiết bị, công cụ sản xuất, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; áp-phích, tờ rời, tờ gấp không phải là xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản
– Các sản phẩm in khác.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động ngành in

Điều kiện của cơ sở in

– Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này;
– Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.
– Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Khác nhau giữa giấy phép ngành in và đăng ký cơ sở in

Giấy phép hoạt động ngành in là loại giấy phép con về in ấn. Các trường hợp in ấn báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền); Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản đều phải xin cấp phép hoạt động ngành in trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.
Tờ khai cơ sở in: chỉ áp dụng cho các đơn vị in ấn các loại sản phẩm đã nêu ở trên

Hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in

Hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in theo điều 14 nghị định 60/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP) như sau:
– Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in phải được lập thành hai bản
– Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập (đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề về in ấn)
– Tài liệu chứng minh trụ sở thuê hoặc thuộc sở hữu của đơn vị

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã đăng ký, cơ sở in phải gửi bổ sung 02 (hai) tờ khai đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu quy định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký của cơ sở in quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in
Đăng ký hoạt động cơ sở in

Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in ở đâu

– Các cơ sở trực thuộc trung ương nộp hồ sơ tại Cục Xuất Bản In Phát hành
– Các cơ sở thuộc địa phương nộp tại Sở Thông tin truyền thông địa phương nơi đặt cơ sở in

Dịch vụ đăng ký tờ khai hoạt động cơ sở in

Trong trường hợp khách hàng cảm thấy khó khăn khi đăng ký hoạt động cơ sở in có thể liên hệ để AZLAW hỗ trợ khách hàng thực hiện dịch vụ này. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu tư vấn trước khi sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ tổng đài 19006165 để được tư vấn lập tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ số dịch vụ 0966899263 để được hỗ trợ giải quyết.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan

Gọi 1900.6165