Thứ Bảy (18/05/2024)

Mẫu đơn gia hạn giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu đơn đề nghị gia hạn văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài. Hướng dẫn viết giấy đề nghị gia hạn văn phòng đại diện.

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện là gì?

Đây là một trong các tài liệu để thực hiện thủ tục gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài. Đây là mẫu đơn do thương nhân nước ngoài ký và gửi về Việt Nam để văn phòng thực hiện thủ tục gia hạn.

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu đơn sử đề nghị gia hạn văn phòng đại diện là mẫu MĐ-4 theo thông tư 11/2016/TT-BCT. Khách hàng xem mẫu dưới đây

Mẫu MĐ-4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa Điểm, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép)

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ……………………
Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………..
Tên thương nhân viết tắt ……………………………………………………………………………………….
Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………
Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh: …………………………………
Điện thoại:………….. Fax:…………….. Email:……………..Website: (nếu có)……………………….

Đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) ……………………………………………
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: … Ngày cấp: …/…/ ……………………………….
7Thứ tự của Văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………..
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Số lao động làm việc tại Văn phòng đại diện tại thời Điểm gia hạn:… người; trong đó:
– Số lao động nước ngoài:… người;
– Số lao động Việt Nam: … người.
Thời hạn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập:………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết:
1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./.

Đại diện có thẩm quyền của
thương nhân nước ngoài
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

____________________

7 Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự của Văn phòng đại diện theo thời gian thành lập.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện

– Ghi chính xác thông tin đơn vị chủ quản ở nước ngoài thống nhất với đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập.
– Kiểm tra số lượng văn phòng đại diện ở Việt Nam, kèm theo thông tin mã số thuế để điền phù hợp
– Ghi rõ số nhân sự hoạt động tại văn phòng
– Ghi rõ thời gian gia hạn (5 năm)
– Chữ ký của đại diện công ty ở nước ngoài (trường hợp công ty có dấu thì phải đóng dấu)

Hồ sơ gia hạn văn phòng đại diện

– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự của thương nhân nước ngoài
– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; (công chứng dịch)
– Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

Thời gian gia hạn văn phòng đại diện: 8 ngày làm việc

Câu hỏi thường gặp

Khi nào gia hạn VPĐD?

Trước khi giấy phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài hết hạn trước ít nhất 30 ngày phải làm thủ tục gia hạn giấy phép VPĐD

Thời gian làm thủ tục gia hạn VPĐD

Theo quy định, việc gia hạn VPĐD sẽ được thực hiện trong vòng 8 ngày làm việc.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan