Thứ Tư (12/06/2024)

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hợp đồng mua bán xe ô tô gồm những nội dung gì? Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô chuẩn theo quy định

Mua bán xe ô tô thì soạn thảo hợp đồng như thế nào? Các nội dung của hợp đồng mua bán xe ô tô? Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô mới nhất.

Hợp đồng mua bán xe có phải công chứng?

Theo quy định tại khoản 2 điều 8 thông tư 58/2020/TT-BCA quy định hợp đồng mua bán xe ô tô phải có công chứng, chứng thực

Điều 8. Giấy tờ của xe
2. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:
b) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

Nội dung của hợp đồng mua bán xe

Hợp đồng mua bán xe không được quy định cụ thể mà được quy định chung là một loại hợp đồng mua bán tài sản theo điều 430 bộ luật dân sự 2015

Điều 430. Hợp đồng mua bán tài sản
Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.
Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.

Theo đó, hợp đồng mua bán xe sẽ cần các thông tin sau: Thông tin của bên mua và bên bán, thông tin loại xe ô tô mua bán, giá bán, phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán, giao nhận tài sản, quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mua bán.

Thời hạn sang tên xe

Theo quy định tại khoản 4 điều 6 thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về thời hạn sang tên xe sau khi ký hợp đồng

Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe
4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

Quá thời gian này mà không thực hiện sang tên sẽ bị xử phạt về việc chậm sang tên xe theo quy định tại nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Xem thêm: Thủ tục sang tên xe ô tô


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Tại Trụ sở Văn phòng Công chứng ABC – thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

……………………………………..

Là chủ sở hữu của xe với các thông tin sau đây:
– Nhãn hiệu:…
– Biển số:…
– Giấy đăng ký xe ô tô số ….. do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội cấp cho chủ xe …………………….. Đăng ký ngày ………………..

BÊN MUA: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

 …………………………………

Hai bên thống nhất lập và ký kết Hợp đồng mua bán xe ô tô theo những thỏa thuận sau đây

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Hai bên thoả thuận việc mua bán chiếc xe ô tô nêu trên với giá trị ghi tại điều 2 hợp đồng này

ĐIỀU 2 : SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN
2.1 Giá mua bán chiếc xe ô tô nêu tại điều 1 của hợp đồng này là: 100.000.000đ (bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn) tiền Việt Nam hiện hành.
2.2 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
3.1 Bên A cam kết:
Khi đem bán cho Bên B, chiếc xe ô tô nêu trên:
– Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của riêng Bên A.
– Không bị cầm cố, thế chấp, hứa bán, hứa cho tặng, và không có bất kỳ một thỏa thuận nào khác liên quan đến chiếc xe ô tô.
– Đã thông báo cho Bên B biết rõ về hiện trạng sử dụng của chiếc xe.
–  Nếu có điều gì không đúng Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật, và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên B.
3.2 Bên B cam kết: 
– Đã xem xét kỹ, biết rõ về hiện trạng sử dụng cũng như các giấy tờ liên quan của chiếc xe, đồng ý mua chiếc xe ô tô nêu trên với những điều kiện mua bán mà hai bên đã thỏa thuận.
– Bên B đã nhận bàn giao xe cùng bản chính: Giấy đăng ký xe, Sổ chứng nhận kiểm định và các giấy tờ khác liên quan đến chiếc xe ô tô nêu trên;
– Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc mua bán, đăng ký sang tên chiếc xe ô tô nêu trên;
– Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh từ thời điểm nhận bàn giao xe.
– Bên mua nộp các khoản thuế (nếu có) và lệ phí trước bạ sang tên xe.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
– Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
– Hai bên đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Hợp đồng này, đã hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc.

BÊN BÁN                                                                                        BÊN MUA

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan