Thứ Bảy (20/07/2024)

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế hải quan

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu đơn xin xác nhận không nợ thuế hải quan? Mẫu số 34/CVXNHT/TXNK xác nhận không nợ thuế hải quan. Hướng dẫn khai mẫu đơn xác nhận thuế hải quan.

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế hải quan là gì?

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế hải quan là mẫu đơn số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC dùng để xác nhận không còn nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu. Thường được sử dụng trong hồ sơ xác nhận không nợ thuế hải quan với các trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể hoặc các thủ tục khác.

Mẫu số 34/CVXNHT/TXNK xác nhận không nợ thuế hải quan
Mẫu số 34/CVXNHT/TXNK

Hướng dẫn khai đơn xác nhận không nợ thuế hải quan

Việc xác nhận không nợ thuế hải quan có thể thực hiện cho doanh nghiệp hoặc đơn vị phụ thuộc. Theo đó, khi tiến hành khai tại Mẫu số 34/CVXNHT/TXNK cần lưu ý về thông tin xin xác nhận.
– Tại mục thông tin công ty luôn điền thông tin của công ty mẹ
– Tại phần đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế có thể chọn công ty mẹ hoặc đơn vị phụ thuộc
– Ghi rõ lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức

Hồ sơ xác nhận không nợ thuế hải quan

Hồ sơ xác nhận không nợ thuế hải quan theo quy định gồm:
Mẫu số 34/CVXNHT/TXNK đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan
– Biên bản họp, quyết định về việc giải thể công ty, chấm dứt hoạt động chi nhánh…
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: bản chụp (có ký tên, đóng dấu của Công ty) hoặc bản sao nếu có;
– Trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ như nêu trên phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty).

Thủ tục xác nhận không nợ thuế hải quan

Sau khi nộp hồ sơ như trên tại Tổng cục hải quan, doanh nghiệp nhận được giấy hẹn như hình dưới đây. Trong vòng 5 ngày làm việc (không bao gồm ngày nghỉ) doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả xác nhận là không nợ thuế hoặc ghi rõ số thuế còn nợ.

Giấy hẹn xác nhận không nợ thuế hải quan
Giấy hẹn xác nhận không nợ thuế hải quan

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan