Thứ Tư (24/07/2024)

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT do bị mất, hỏng

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất thức hiện như thế nào?

Thẻ bảo hiểm y tế bị mất, hỏng muốn cấp lại thì phải làm như thế nào? Trình tự, hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất hỏng ra sao?

Cấp lại thẻ BHYT do bị mất

Theo điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) hồ sơ xin cấp lại chỉ cần bao gồm đơn đề nghị cấp lại thẻ theo mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.
Việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo luật phí, lệ phí 2015 là hoàn toàn miễn phí

Cấp lại thẻ BHYT do bị hỏng

Đối với trường hợp thẻ BHYT bị hỏng trường hợp này không gọi là cấp lại mà theo quy định tại điều 19 Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) quy định là cấp đổi.

Hồ sơ cấp đối bao gồm: Đơn đề nghị cấp đổi + thẻ bảo hiểm y tế bị hỏng (rách, nát)
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế

Cơ quan cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT

BHXH huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu.
BHXH tỉnh: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

Thẻ BHYT có thể sử dụng trên ứng dụng VssiD

Ngày 31/5/2021, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1493/BHXH-CSYT về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” để đi khám chữa bệnh BHYT

Từ ngày 01/6/2021, người bệnh BHYT đi KCB được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Cơ sở KCB sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (đối với trường hợp cơ sở không có đầu đọc). Cơ sở KCB có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ KCB BHYT; tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan BHXH để phối hợp giải quyết.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan