Thứ Tư (24/07/2024)

Khắc phục lỗi “chứng thư số không hợp lệ” BHXH

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Sửa lỗi “Chứng thư số không hợp lệ” khi đăng ký giao dịch điện tử BHXH tại trang dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn như thế nào?

Khi đăng ký giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội tại trang dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn có hai hình thức chọn là sử dụng chữ ký số và không sử dụng chữ ký số. Khi dùng chữ ký số hiển thị lỗi “chứng thư số không hợp lệ” vui lòng chọn chứng thư khác thì xử lý như thế nào?

Cách thức sửa lỗi “chứng thư số không hợp lệ” khi đăng ký giao dịch điện tử BHXH

Bước 1: Truy cập website https://rootca.gov.vn/ và tải thông tin chứng thư số tương ứng với nhà cung cấp CKS mà doanh nghiệp đang sử dụng

Truy cập rootca.gov.vn để tải thông tin chứng thư số

Bước 2: Chọn tương ứng chữ ký số và tải chứng thư số (ví dụ chứng thư số của smartsign)

Bước 3: Cài đặt thông tin chứng thư số

Cái đặt thông tin chứng thư số chọn Install Certificate

Sau khi cài đặt xong, đăng ký lại sẽ hết lỗi. Nếu chưa được các bạn có thể liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan