Thứ Bảy (18/05/2024)

Đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Đi làm sớm trước khi sinh được không? Thời gian làm sau sinh sớm nhất? Tư vấn về thời gian đi làm sau sinh.

Em nghỉ thai sản ngày 1/4/2016, đến ngày 8/4/2016 mới sinh con. Em có thể đi làm sớm ngày 1/8/2016 (đủ thời gian 4 tháng kể từ ngày nghỉ thai sản) hay phải đợi đến ngày 8/8/2016( đủ thời gian 4 tháng kể từ ngày sinh con)?

Trả lời

Theo quy định tại điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian nghỉ sinh con như sau:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Như vậy, thời gian lao động nữ sinh con được nghỉ việc là thời gian được tính trước và sau khi sinh với tổng thời gian được nghỉ là 6 tháng. Trong trường hợp của bạn, bạn muốn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì căn cứ vào điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con
1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;
b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.
2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Như vậy, việc đi làm sớm sau sinh phải đáp ứng 2 điều kiện:
– Đã nghỉ đc 4 tháng trở lên
– Báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý

Do vậy, nếu bạn đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh thì bạn phải báo trước với người sử dụng lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, bên cạnh đó bạn phải đáp ứng được yêu cầu là đã nghỉ ít nhất 4 tháng. Thời gian này được tính là thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan