Thứ Bảy (15/06/2024)

Khởi kiện đòi tiền khi không ghi thời hạn trả nợ?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Giấy vay tiền không ghi thời hạn trả có đòi được tiền không? Khởi kiện đòi tiền khi không ghi thời gian, thời hạn trả nợ như thế nào?

Có thể khởi kiện đòi tiền khi giấy vay nợ không ghi thời hạn trả nợ hay không? Cho vay tiền không ghi thời hạn đòi lại có khởi kiện được không? Đòi lại như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại điều 192 bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định các trường hợp trả lại đơn khởi kiện:

Điều 192. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện
1. Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau đây:

b) Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp pháp luật có quy định về các điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó;

2. Khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Thẩm phán phải có văn bản nêu rõ lý do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ mà Thẩm phán trả lại cho người khởi kiện phải được sao chụp và lưu tại Tòa án để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.
3. Đương sự có quyền nộp đơn khởi kiện lại trong các trường hợp sau đây:

c) Đã có đủ điều kiện khởi kiện;

Theo đó, trường hợp giấy vay tiền không ghi thời hạn trả nợ khi tiến hành khởi kiện toà án sẽ thực hiện trả lại đơn khởi kiện do chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Vậy nếu muốn khởi kiện đòi lại tài sản cho vay khi không ghi ngày hẹn trả thì phải làm như thế nào? Theo quy định tại điều 469 bộ luật dân sự 2015 quy định áp dụng đối với hợp đồng vay không kỳ hạn như sau:

Điều 469. Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn
1. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý.

Vậy “thời gian hợp lý” được xác định như thế nào? Theo điều 6 nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP quy định:

Điều 6. Xác định thời điểm xét xử sơ thẩm và thời gian chậm trả
1. “Thời điểm xét xử sơ thẩm” hướng dẫn tại Nghị quyết này là ngày Tòa án ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự hoặc ngày Tòa án tuyên án khi xét xử sơ thẩm hoặc xét xử sơ thẩm lại.
2. “Thời điểm trả nợ” hướng dẫn tại các điều 3, 4 và 5 Nghị quyết này là thời điểm xét xử sơ thẩm.
3. “Thời gian chậm trả” hướng dẫn tại các điều 3, 4 và 5 Nghị quyết này được xác định như sau:
a) Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn thì thời gian chậm trả nợ gốc bắt đầu kể từ ngày tiếp theo liền kề của ngày hết “thời gian hợp lý” đến thời điểm xét xử sơ thẩm. “Thời gian hợp lý” quy định tại Điều 474 của Bộ luật Dân sự năm 1995, Điều 477 của Bộ luật Dân sự năm 2005, Điều 469 của Bộ luật Dân sự năm 2015 do Tòa án căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xem xét, quyết định nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày thông báo;
b) Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn thì thời gian chậm trả nợ gốc bắt đầu kể từ ngày tiếp theo liền kề của ngày hết kỳ hạn vay đến thời điểm xét xử sơ thẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
c) Thời gian chậm trả tiền lãi trên nợ gốc chưa trả bắt đầu kể từ ngày tiếp theo liền kề của ngày phải trả lãi trên nợ gốc đến thời điểm xét xử sơ thẩm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, trong trường hợp này, để khởi kiện cần chuẩn bị các tài liệu sau:
– Đơn khởi kiện (mua tại toà)
– Giấy vay nợ có chữ ký hai bên
– Thông báo về việc trả nợ có báo trước thời hạn
– Tài liệu về nơi cư trú của bị đơn (xác định thẩm quyền giải quyết)

Xem thêm: Mẫu giấy vay tiền

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan