Thứ Tư (12/06/2024)

Cấp lý lịch tư pháp online tại Hà Nội

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục, hồ sơ thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội như thế nào? Hướng dẫn thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội.

Theo thông báo 3698/TB-STP ngày 30/12/2022 của Sơ Tư pháp Hà Nội, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội https://dichvucong.hanoi.gov.vn và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính từ ngày 01/01/2023.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TỪ 01/01/2023
(Ban hành kèm theo Thông báo số: 3632/TB-STP ngày 30/12/2022 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội)

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
– Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
– Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

II. PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Phiếu lý lịch tư pháp gồm có: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2.
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình; cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; tổ chức chính trị xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đế phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký
kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tổ tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân đê người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

III. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
1. Thấm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp:
Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:
– Công dân Việt Nam thường trú tại Hà Nội.
– Người nước ngoài đang cư trú tại Hà Nội.
2. Cách thức nộp và nhận kết quả phiếu Lý lịch tư pháp:
Bước 1:
– Công dân truy cập vào cống dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công Thành phố http://dichvucong.hanoi.gov.vn (gọi tắt là cổng dịch vụ công) đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử đê xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP, chọn thủ tục cấp phiếu LLTP:
+ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam (có thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội)
+ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Hà Nội.
+ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tố chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; Cơ quan tiến hành tố tụng.
Bước 2: Công dân khai các thông tin trên Tờ khai điện tử trên hệ thống Cổng dịch vụ công.
Lưu ý: Công dân phải tải các giấy tờ đính kèm trong trường hợp ủy quyền, người chưa thành niên.
+ CMND/CCCD/hộ chiếu.
+ Văn bản ủy quyền, Giấy khai sinh, Đăng ký kết hôn.
Bước 3: Công dân nộp phí cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua thanh toán trực tuyến trên cống dịch vụ công quốc gia, Công dịch vụ công Thành phố theo hướng dẫn cụ thể trên cống dịch vụ công hoặc khi nhận được thông báo “Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Quý khách vui lòng chuyển khoản phí cấp phiếu đểhoàn thành
thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
” hiến thị trên Cong dịch vụ công, công dân thực hiện chuyển khoản phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp vào tài khoản của Sở Tư pháp theo thông tin cụ thể sau:
– Đơn vị tiếp nhận: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.
– Số tài khoản: 3511.2.105879500000 tại kho bạc Nhà nước Hà Nội.
– Nội dung chuyển khoản: [Họ tên] [Mã số trực tuyến] [CAP PHIEU LLTP]
– Mức phí: 200.000 đồng/lượt/người.
Lưu ý:
– Đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng.
– Miễn phí đối với những trường hợp sau:
+ Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
+ Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuối.
+ Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.
+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định.
+ Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.
Bước 4: Công dân lựa chọn trả kết quả qua dịch vụ bưu chính trên hệ thống Cổng dịch vụ công và liên hệ số điện thoại của Bưu điện Hà Nội: 024.393.88888 để được hướng dẫn nhận kểt quả và nộp phí dịch vụ bưu chính.
– Bảng giá niêm yết của Bưu điện Thành phô Hà Nội (gửi kèm theo).
Lưu ý thời hạn giải quyết cấp Phiếu lý lịch tư pháp:
– Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
– Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.
Bước 5: Công dân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân đế Bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu lý lịch tư pháp. Việc trả Phiếu lý lịch tư pháp có ký nhận theo quy định của pháp luật.

Lưu ý hồ sơ đính kèm:
– Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, người được ủy quyền phải tải đính kèm văn bản ủy quyền theo quy định và giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bản chính đối với các giấy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Công dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đên Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả.
– Đối với người chưa thành niên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó phải tải đính kèm giấy tờ chứng minh quan hệ và giấy tờ tùy thân của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bản chính đối với các giấy tờ nêu trên thì có thê tải đính kèm lên Cổng dịch vụ công.
– Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đên Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khỉ trả kết quả.
– Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí phải tải đính kèm các giấy tờ để chứng minh. Trường hợp đã có bản sao chứng thực điện tử từ bản chính đối với các giấy tờ nêu trên thì có thể tải đính kèm lên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không có bản sao chứng thực điện tử, công dân phải đến Sở Tư pháp nhận kết quả và xuất trình bản chính để công chức Bộ phận một cửa kiểm tra trước khi trả kết quả.
– Đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do Công an thành phố Hà Nội cấp còn hạn tính đến ngày nộp hồ sơ thì không phải xuất trình Giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú trên địa bàn thành phô Hà Nội. Trường hợp thẻ tạm trú do Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an cấp thì
phải xuất trình Giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
– Trong trường hợp đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự thì công dân phối hợp cung cấp các giấy tờ như sau đê đảm bảo thời gian nhận kết quả theo quy định.
+ Bản án có hiệu lực pháp luật.
+ Giấy tờ chứng minh đã thực hiện xong hình phạt chính (Giấy chứng nhận chãp hành xong án phạt tù trong trường hợp hình phạt chính là phạt tù; Giấy chúng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo trong trường hợp hình phạt chính là án treo; Biên lai hoặc Giấy xác nhận kết quả thi hành án trong trường họp hình phạt chính là tiên).
+ Giấy xác nhận kêt quả thi hành án hoặc biên lai thu tiền án phí hoặc các quyết định liên quan của bản án.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan