Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Bảy (08/05/2021)

Thẻ: giấy phép lao động

Các quy định pháp luật về sử dụng lao động cho người nước ngoài. Hướng dẫn và tư vấn các thủ tục
– Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
– Cấp giấy phép lao động (work permit)
– Xác nhận miễn giấy phép lao độngHOTLINE: 19006165