Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thay đổi nhu cầu sử dụng lao động

Khi có thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trong doanh nghiệp, tổ chức thì người sử dụng lao động phải gửi báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài. Trong vòng 15 ngày (12 ngày với nộp hồ sơ online) cơ quan chấp thuận sẽ ra thông báo việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Hồ sơ thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

– Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu 02 theo thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH)
– Các tài liệu khác về việc thay đổi nhu cầu sử dụng lao động

Mẫu 02 theo thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH
Mẫu 02 theo thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thay đổi nhu cầu sử dụng lao động

Sở lao động thương binh xã hội, ban quản lý khu công nghiệp: Doanh nghiệp; Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu; Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp; Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài; Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Hộ kinh doanh, cá nhân;
Cục việc làm – Bộ LĐTBXH: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; Các cơ quan, tổ chức sử dụng đối tượng quy định ở trên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thay đổi nhu cầu sử dụng lao động online

Xem thêm: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165