Thứ Tư (24/07/2024)

Thay đổi nhu cầu sử dụng lao động

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trình tự, hồ sơ, thủ tục thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài? Hướng dẫn thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Hồ sơ thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Theo điều 4 nghị định 152/2020/NĐ-CP hồ sơ thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài như sau:
– Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 02/PLI Phụ lục I nghị định 152/2020/NĐ-CP)
– Các tài liệu khác về việc thay đổi nhu cầu sử dụng lao động (như chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động cũ, các tài liệu về sự cần thiết của lao động nước ngoài)

Trong văn bản giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động, doanh nghiệp cần nêu rõ thông tin vị trí công việc đã được chấp thuận, thông tin vị trí công việc đã sử dụng sau khi có thông báo chấp thuận nhu cầu sử dụng của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt cần nêu rõ lý do thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài
1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
a) Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.
b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Lưu ý: Một số địa phương sẽ yêu cầu nộp thêm các tài liệu dưới đây:
– Mô tả cơ cấu tổ chức của công ty, ghi rõ số lượng lao động ở từng bộ phận, bộ phận nào có nhu cầu tuyển LĐNN;
– Thông báo tuyển dụng
– Bản giải trình tại sao ko tuyển dc người VN mà phải tuyển người nước ngoài
Tuy nhiên, việc yêu cầu trên là do yêu cầu cá biệt của một số địa phương. Theo quy định tại luật lao động 2019 và nghị định 152/2020/NĐ-CP hoàn toàn không yêu cầu nộp các tài liệu này.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

Xem thêm: Xin cấp giấy phép lao động (work permit)

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thay đổi nhu cầu sử dụng lao động

Sở lao động thương binh xã hội, ban quản lý khu công nghiệp: Doanh nghiệp; Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu; Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp; Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài; Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Hộ kinh doanh, cá nhân;
Cục việc làm – Bộ LĐTBXH: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; Các cơ quan, tổ chức sử dụng đối tượng quy định ở trên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nộp hồ sơ thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Hiện tại các hồ sơ trong lĩnh vực lao động, doanh nghiệp đều có thể nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:
Nộp hồ sơ trực tiếp: Đối với trường hợp này doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn ở trên và nộp tại Bộ phận một cửa Sở lao động thương binh xã hội/ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.
Nộp hồ sơ qua mạng: Khi nộp hồ sơ qua mạng, doanh nghiệp vào trang dvc.dichvuvieclam.gov.vn, sau đó tạo tài khoản đăng nhập, đăng nhập vào nộp hồ sơ. Đối với trường hợp này thời gian giải quyết hồ sơ sẽ tính từ thời điểm doanh nghiệp nhận được giấy biên nhận hồ sơ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan